Logo Akademie UO
Mzdová účtárna na začátku léta 2024
Kde : Kongresový sál Hotelu UNO v Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 897.
Kdy : Ve čtvrtek 23. května 2024 od 9.00 do 13.30 hodin.
Lektor : PhDr. Dagmar Kučerová, odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví.
Obsah :

* Změny v dohodách o provedení práce a odvodech pojistného od
  července 2024
– aktuální situace a vysvětlení ke změnám.
* Připomenutí produktu spoření na stáří, nové podmínky, způsoby
  výplaty prostředků z doplňkového penzijního spoření, přidanění
  při porušení podmínek u smluv nových i starších (rozdíly),
  postup zaměstnance i zaměstnavatele (účinnost změn k 1. lednu
  a další změny k 1. červenci 2024).
* Připravovaná vyhláška – úprava elektronických povinností
  zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců.

* Výběr získaných zajímavých vyjádření institucí k aktuálním
  otázkám při zpracování mezd.

* Ručení za poddodavatele – stavební firmy, povinnosti zaměstnavatele,
  možnost vyhnout se ručení
atd. (zavedeno od 1. ledna 2024).
* Novela zákoníku práce připravovaná s účinností od 1. července 2024
  – navržené změny v minimální a zaručené mzdě, příplatku za práci
  ve ztíženém pracovním prostředí a řádné dovolené.
* Plánované změny v nemocenských dávkách – ošetřovné a otcovská pro
  dohodáře a zahraniční zaměstnance, elektronické zasílání ostatních
  nemocenských dávek – postup zaměstnance i zaměstnavatele, další
  plánované změny v nemocenských dávkách a organizaci ČSSZ
  (navrhovaná účinnost od 1. ledna 2025).
* Slevy na pojistném pro pracující důchodce a další informace
  k připravované důchodové reformě od roku 2025.

* Další aktuality k datu konání semináře.

Cena : 2050,- Kč
  • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Úhradu zatím neprovádějte, lze zaplatit hotově na semináři, nebo Vám na semináři předám fakturu (splatnost 14 dní).

přihlásit se on-line