Logo Akademie UO
Mzdová účtárna na začátku léta 2024
Kde : Kongresový sál Hotelu UNO v Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 897.
Kdy : Ve čtvrtek 23. května 2024 od 9.00 do 13.30 hodin.
Lektor : PhDr. Dagmar Kučerová, odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví.
Obsah :

· Změny v dohodách o provedení práce a odvodech pojistného – aktuální změna
  konsolidačního balíčku s plánovanou účinností od 1. července 2024 a 1. ledna
  2025. Nový souhrnný výkaz zaměstnavatele (hlášení DPP) – vysvětlení k výkazu
  a postupu zaměstnavatele. Režim oznámené dohody zaváděný od nového roku,
  sociální a zdravotní pojištění, úprava srážkové daně u DPP a ostatních příjmů.

· Další vybrané změny konsolidačního balíčku – některé s účinností od července
  2024, jiné zpětně od začátku roku 2024 – úprava v osvobození pořádání
  společenských akcí pro zaměstnance, stravování bývalých zaměstnanců
  důchodců a školkovné za děti zaměstnanců atd.  

· Připomenutí produktu spoření na stáří, nové podmínky, způsoby
  výplaty prostředků z doplňkového penzijního spoření, přidanění při porušení
  podmínek u smluv nových i starých (rozdíly), postup zaměstnance
  i zaměstnavatele (účinnost změn k 1. lednu 2024 a další změny k 1. červenci
  2024).

· Změna elektronické povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců – nový
  systém a upravený způsob hlášení od července 2024, informační karty a sdělení,
  nově stanovený seznam států, kdy není třeba pracovní oprávnění.

· Výběr zajímavých vyjádření institucí k aktuálním otázkám při zpracování mezd.

· Připomenutí ručení za poddodavatele – stavební firmy, povinnosti, možnost
  vyhnout se ručení atd. (účinnost od 1. ledna 2024).

· Změny v nemocenských dávkách – ošetřovné a otcovská pro dohodáře
  a zahraniční zaměstnance, elektronické zasílání ostatních nemocenských dávek
  – postup zaměstnance i zaměstnavatele, další plánované změny
  v nemocenských dávkách a organizaci ČSSZ (navrhovaná účinnost od 1. ledna
  2025).

· Novely zákoníku – navrhovaná účinnost od 1. července 2024 a 1. ledna 2025
  – navržené změny v minimální a zaručené mzdě, příplatku za práci ve ztíženém
  pracovním prostředí a řádné dovolené.

· Slevy na pojistném pro pracující důchodce a další informace k připravované
  důchodové reformě – navrhovaná účinnost od roku 2025.

· Změny u vstupních prohlídek – navrhovaná účinnost od roku 2025.

Cena : 2050,- Kč
  • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Úhradu zatím neprovádějte, lze zaplatit hotově na semináři, nebo Vám na semináři předám fakturu (splatnost 14 dní).

seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů