Logo Akademie UO

Vážení přátelé,

v této době je nanejvýš nutné věnovat soustavnou pozornost svému rozvoji a vzdělávání - to znamená ušetřit čas, energii a finanční prostředky na to nejcennější zboží pro počátek 3. tisíciletí - na včasnou a věrohodnou informaci. Úspěch nebývá jen otázkou vloženého kapitálu, rozhodující jsou také znalosti podnikatele nebo manažera v náročném konkurenčním prostředí. Jednou z cest, jak být úspěšný, je stálý kontakt s novými informacemi ze všech oblastí.

Akademie vzdělávání se Vám snaží být svojí nabídkou profesionálním pomocníkem a partnerem. Naším cílem zůstává vysoká kvalita služeb a snaha vyjít co nejvíce vstříc našim klientům. Přijďte mezi nás, budete v dobré společnosti. Nabízíme Vám pestrou škálu kurzů, seminářů a konzultací hlavně v těchto oblastech: daně, finanční a mzdové účetnictví, právo, personalistika, GDPR - ochrana osobních údajů, BOZP, pracovně - lékařské služby a ostatní. Komlexní pohled a propojení uvedených oborů Vám dá šanci správně se orientovat a následně se bezchybně rozhodovat.

Několik slov o nás:

  • naše společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl A, vložka 5933
  • v regionu Ústeckoorlicka působíme od roku 1997, v letech 1990 až 1996 jako Akademie JAK
  • spolupracujeme s 33 špičkovými lektory a konzultanty
  • ročně připravujeme a uskutečňujeme až 60 seminářů a kurzů
  • během roku vydáváme asi 40 písemných doplňkových materiálů a tezí
  • stálá klientela, kterou pravidelně seznamujeme s naší nabídkou , činí cca 970 firem a podnikatelů
  • v roce 2007 jsme zavedli nové formy vzdělávání /polovíkendové semináře a kurzy/

O dalších připravovaných novinkách budete pravidelně informováni.

Ing. František Teichmann
Veronika Čadová