Logo Akademie UO
Roční zúčtování záloh za rok 2023 a novinky 2024 - WEBINÁŘ - 1. TERMÍN
Kde : Webináře se můžete pohodlně zúčastnit z domu nebo z kanceláře, není nutná instalace žádného nového programu do počítače.
Kdy : Ve čtvrtek 18. ledna 2024 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : Katarína Dobešová, specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závisle činnosti.
Obsah :

Cílem je seznámit účastníky semináře s postupem a změnami při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023 a novinkami ve zdaňování mezd v roce
2024.

* Rychlý přehled posledních novel ZDP a navazujících předpisů.      
* Aktuální informace k daňovým tiskopisům a vyúčtování zálohové
  a srážkové daně. 
      
* Daňové dopady zvýšení minimální a průměrné mzdy pro rok 2024.
* Přehled změn ve zdaňování mezd  pro rok 2024 přijatých v rámci
  konsolidačního balíčku
(zvýšení daňové progrese, úprava limitu
  při  vybírání daně srážkou zvláštní sazbou u zaměstnanců bez
  prohlášení s příjmy na DPP od 1.7.2024, nový roční úhrnný limit
  pro daňové osvobození zaměstnaneckých benefitů spočívajících
  v péči o zaměstnance ve výši ? průměrné mzdy a daňový  režim
  zdanitelných nadlimitních plnění na straně zaměstnavatele, nové
  plné daňové osvobození příspěvků na kulturní a sportovní akce
  pořádané zaměstnavatelem, zavedení nové obecné definice pro
  benefitní plnění poskytnuté pro rodinné příslušníky zaměstnance
  a nové podmínky pro jejich daňovou uznatelnost, zásadní změna
  daňového režimu v oblasti stravování zaměstnanců, stanovení výše  
  příjmu u zaměstnance, kterému bylo poskytnuto bezemisní silniční
  motorové vozidlo bezplatně i pro soukromé účely, zrušení daňového
  osvobození sociálních výpomocí u zaměstnance v době nouzového stavu
  a sociálních výpomocí poskytnutých  nejbližším pozůstalým při úmrtí
  zaměstnance a jejich nový daňový režim,  zrušení daňového osvobození
  nepeněžních darů poskytnutých při pracovních a životních výročích,
  změna podmínek pro uplatňování slevy na manžela jen s dítětem do 3let
  věku a v té souvislosti i daňového zvýhodnění na studující dítě,
  které uzavřelo manželství, zrušení školkovného a slevy  na studenta,
  zrušení odpočtu členských příspěvků odborové organizaci a úhrady za
  zkoušky v rámci dalšího vzdělávání, zrušení plátcových pokladen od
  r. 2024 a zrušení daňové výhody při prodeji bytů a rodinných domů
  zaměstnancům za zvýhodněnou cenu, nová definice plnění vynaložených
  zaměstnavatelem na vytváření pracovních podmínek vyjmutých z předmětu
  daně a daňový režim drobného občerstvení poskytovaného na pracovišti
  za účelem zvýšení efektivity práce a pracovních obědů či snídaní.
* Novinky v oblasti  daňové podpory  produktů spoření na staří,
  pojištění dlouhodobé péče a zavedení nového daňového institutu
  u zaměstnance spočívajícího v odkladu zdanění příjmů ze závislé
  činnosti při koupi podílu v obchodní korporaci nebo opce  na podíl
  za zvýhodněnou cenu (ST 477 - Návrh zákona, kterým se mění některé
  zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a podporou zajištění
  na stáří).
* Daňový režim nové paušální náhrady poskytované při výkonu práce na
  dálku od října 2023.

* Novela zákona  lex Ukrajina přijatá se zpětnou účinností pro rok 2023
  (zvýšení max.  limitu pro odpočet  darů na veřejně prospěšné účely pro
  rok 2023, a prodloužení všech  daňových opatření zavedených na podporu
  Ukrajiny za stejných podmínek jako v uplynulém roce, vč. daňového
  osvobození ubytování poskytnutého ukrajinskému zaměstnanci s rodinným
  příslušníkem).
* Roční zúčtování záloh za rok 2023 (legislativní rámec, změny, lhůty
  a parametry, způsob vypořádání daňové povinnosti u zaměstnanců po uplynutí
  roku, povinnosti poplatníka a plátce daně, kdy má zaměstnanec právo požádat
  o roční zúčtování a kdy má nově povinnost podat DAP, náležitosti žádosti
  o roční zúčtování, dodatečné učinění prohlášení k dani, jak vypořádat
  daňovou povinnost u zaměstnance s příjmy zdaněnými srážkovou daní dle
  § 6 odst. 4 ZDP (kdy do DAP a kdy do RZZ), jak postupovat u zaměstnance  
  s příjmy dle § 5 odst. 4 ZDP vyplacenými v čistém jen zčásti, vypořádání
  přeplatků z RZZ a doplatků na daňových bonusech. Podmínky pro uplatnění
  nezdanitelných části základu daně při ročním zúčtování záloh za r. 2023
  (dary na veřejně prospěšné účely, příspěvky poplatníka na penzijní
  a životní pojištění a úroky z úvěrů na financování bytových potřeb),  
  podmínky pro uplatnění roční slevy na druhého z manželů a školkovného.
* Problematika daňového zvýhodnění na vyživované děti a soustavné příprava
  na budoucí povolání
(vč. děti svěřených soudem do střídavé nebo společné
  péče obou rodičů a na zletilé studující dítě, kterému byl zpětně přiznán
  ID pro invaliditu 3. stupně), a dále provedení ročního zúčtování
  u zaměstnanců daňových nerezidentů a zaměstnanců z Ukrajiny.
* Jak opravit dluhy na záloze nebo dani vzniklé zaviněním zaměstnance
  a při duplicitním učinění prohlášení k dani.

* Výklad bude ilustrován na příkladech a pro účastníky semináře bude
  k dispozici podkladový materiál (prezentace).

Cena : 1950,- Kč
 • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
 • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
 • Jsme plátci DPH.
 • Úhradu prosím neprovádějte, po webináři Vám zašlu fakturu (splatnost 14 dni).
 • PROSÍM O PŘIHLÁŠENÍ DO ÚTERÝ 16. 1. 2024, abych Vám v úterý mohla
  zaslat materiály a přihlašovací údaje (fakturu pošlu po webináři).
  Pokud budete přihlášení a nepřijdou Vám do středy do 13.00h materiály a
  přihlašovací údaje, tak prosím volejte na tel. 723 417 008, nebo na
  tel. 603 515 705
  (je nutná správná emailová adresa, na kterou to budu zasílat, kdo poslal email, nebo se hlásil na "webu", tak ji mám).

seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů