Logo Akademie UO
Úzká místa v právu a daních za rok 2023, změny od ledna 2024 - WEBINÁŘ
Kde : Webináře se můžete pohodlně zúčastnit z domu nebo z kanceláře, není nutná instalace žádného nového programu do počítače.
Kdy : V pátek 9. února 2024 od 8.30 do 12.00 hodin. POZOR! DŘÍVĚJŠÍ ZAČÁTEK!
Lektor : Ing. Vlasta Zachová, daňový poradce Trutnov
Obsah :

Dovolujeme si Vás pozvat na krátký webinář, jehož aktualizovaný obsah bude:

- Věnujme pozornost praktickému zvládnutí konsolidačního balíčku – zejména jak domyslet, ohlídat a maximálně využít benefity (proběhneme i 46 stran metodické informace)y, proč nejmenší zdanění hned po dohodách o provedení práce jsou ve mzdách na 160 tis. Kč měsíčně (tak to zákonodárce chtěl a do zákona prosadil) - porovnáme s nevýhodností podílů na zisku…???, jak můžete i nadále prodat zaměstnanci při splnění podmínek podnikový byt v pořizovací hodnotě několika milionů za třeba 300 tis. Kč, jak to že můžete i nadále přispívat na léčení nebo úhradu sociálních služeb atd bez omezení??? Atd. atd. atd….

- Ohlédnutí zejména za DPP – změny od října 2023, ledna a července 2024. Vzor smlouvy v plném rozsahu včetně povinné informace bude součástí tezí.

- Domysleli jste, co znamená změna „plátcovy pokladny“ od ledna 2024? V praxi docela problém…

- Připomeňme povinné písemnosti s.r.o., nezapomeňte na ovládající a ovládanou osobu u a.s. i s.r.o. do 31.3.2024 a další praktické výklady

- Proč jsou podíly na zisku složitější a záludnější – kompletní výklad ve vazbě na právo.

- Aktuality k DPH (možná jste některé přehlédli, výběr nejčastějších závěrů judikatury), výklad změn od r. 2024 v DPH zejména vlivem novely stavebního zákona a vlivem konsolidačního balíčku… Včetně Informací GFŘ k DPH

- Ale samozřejmě úvodem proběhne tradiční „překlad z češtiny do češtiny“ 60 stran tezí v oblasti:
* Aktuality – I. DÍL - (bez pořadí důležitosti), zejména:
  - Změna v účtování refundace mezd v DPH, POZOR na agenturní
    zaměstnávání.
  - Od kdy nás čeká povinná elektronická fakturace.
  - Dobíjení elektrických vozidel je v DPH dodáním zboží.
  - Pronájem přes AIRBNB apod. je složitější, POZOR na změny
    v dodaňování nájmů u ubytovaných Ukrajinců.
  - Novinka v rodných listech.
  - Odpočet DPH u vyřazeného (ztraceného) zboží.
  - Aktuální problémy odměňování statutárních orgánů.
  - Mimořádné odpisy dle § 30a) zákona o dani z příjmů.
  - Návštěva Velké Británie bude složitější (zavedení ETA).
  - Pozor na reklamu a reprezentaci – rozsudek NSS.
  - Práva cestujících doznala změn.
  - POZOR na nemovitosti – připomeňme hlídacího psa…
  - Kdo je identifikovaná osoba v DPH…Jak na příslušenství (pokuty
    a penále atd.)… Whistleblowing od 15. 12. 2023 významně rozšířen!!!
  - Informace GFŘ k uplatnění DPH při bezúplatném dodání zboží.
  - ERASMUS a podobné zahraniční pobyty vašich dětí jsou složité.
  - Připomeneme významné změny v r. 2023, POZOR na změnu při využití
    policejních odposlechů, Víte,že v každém kraji je jen jedna pokladna
    finančního úřadu?
  - Stanovisko ČNB k povinnosti mzdových účetních získat povolení
    k poskytování platebních služeb.
  - Reakce ministerstva spravedlnosti k novele zákona o přeměnách obchodních
    společností, Novela zdanění převodu obchodních podílů a cenných papírů.
  - Novela ZP od 1. 10. 2023…

* Aktuality – II. DÍL - (bez pořadí důležitosti), zejména:
  - Stručný přehled změny vládního balíčku…
  - Realitky nesmí vyžadovat povinnost uzavřít smlouvu…
  - Problematika přechodu u FO ze skutečných na paušální výdaje.
  - Nový rozsudek k vymezení provozovny pro účely DPH.
  - Počítá se prodej auta u neplátce do celkového obratu?
  - Proč jsme nemohla „hodit vidle“ do novely zákoníku práce…
  - POZOR – od 1. října 2023 platí oznamovací povinnost v oblasti uhlíkového
    cla (CBAM).
  - Smlouva s Ruskem o zamezení dvojího zdanění mění pravidla…
  - Od nového roku 2024 se přesouvají některá pracoviště celních úřadů.
  - Velké změny v povinném ručení od ledna 2024.
  - Zákon o restrukturalizaci…Novela insolvenčního zákona…
  - POZOR na rozdíl mezi zajištěním daně a srážkovou daní…
  - Přetrvávají problémy s ovládající a ovládanou osobou…
  - Odložená daň nebude zohledňovat dorovnávací daň…
  - POZOR na změny u de minimis…Přehled nových dotačních možností od r. 2024…

* Samostatný blok bude věnován DPH od ledna 2024 vlivem novely stavebního řádu, ale i vlivem konsolidačního balíčku. Podrobný výklad, připomenutí úzkých míst.

* Jelikož teze budou mít více jak 200 stran, poprvé vám přednášející Ing. Zachová doporučí, abyste si je vytiskli. Garantuje vám, že většinu z nich budete užívat další 2-3 roky!!!Jelikož teze budou mít více jak 200 stran, poprvé vám přednášející Ing. Zachová doporučí, abyste si je vytiskli. Garantuje vám, že většinu z nich budete užívat další 2-3 roky!!!

Cena : 1 550,- Kč
 • K přednášce obdrží účastníci rozsáhlý studijní materiál.
 • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny webináře.
 • Jsme plátci DPH.
 • Úhradu prosím neprovádějte, po webináři Vám zašlu fakturu (splatnost 14 dni).
 • PROSÍM O PŘIHLÁŠENÍ DO STŘEDY 7. 2. 2024, abych Vám ve středu mohla
  zaslat materiály a přihlašovací údaje (fakturu pošlu po webináři).
  Pokud budete přihlášení a nepřijdou Vám do čtvrtka do 13.00h materiály a
  přihlašovací údaje, tak prosím volejte na tel. 723 417 008, nebo na
  tel. 603 515 705
  (je nutná správná emailová adresa, na kterou to budu zasílat, kdo poslal email, nebo se hlásil na "webu", tak ji mám).

seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů