Logo Akademie UO
Účetní závěrka - WEBINÁŘ
Kde : Webináře se můžete pohodlně zúčastnit z domu nebo z kanceláře, není nutná instalace žádného nového programu do počítače.
Kdy : V pondělí 11. prosince 2023 od 9.00 do 13.00 hodin.
Lektor : Květoslava Novotná, daňová poradkyně a majitelka účetní firmy
Obsah :

• Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací.
• Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek
  majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání
  inventarizačních rozdílů. Protokolární likvidace zásob.
• Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek.
• Zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik.
• Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů. Dohadné pohledávky
  a závazky.
• Odpisy majetku v účetnictví. Daňové odpisy.
• Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti - podklady
  k přiznání DPPO za rok 2022

• Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním
  a po zdanění.
• Nesprávné postupy a náprava chyb
• Metodika oprav chyb minulých období.
• Nejnovější interpretace NÚR.

Stručné účetní a daňové aktuality ke dni konání webináře.


Cena : 1950,- Kč
 • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
 • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
 • Jsme plátci DPH.
 • Úhradu prosím neprovádějte, po webináři Vám zašlu fakturu (splatnost 14 dni).
 • PROSÍM O PŘIHLÁŠENÍ DO ČTVRTKA 7. 12. 2023, abych Vám ve čtvrtek mohla
  zaslat materiály a přihlašovací údaje (fakturu pošlu po webináři).
  Pokud budete přihlášení a nepřijdou Vám do pátku do 13.00h materiály a
  přihlašovací údaje, tak prosím volejte na tel. 723 417 008, nebo na
  tel. 603 515 705
  (je nutná správná emailová adresa, na kterou to budu zasílat, kdo poslal email, nebo se hlásil na "webu", tak ji mám).

seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů