Logo Akademie UO
Změny DPH v r. 2024 a jejich uplatňování v praxi podnikatelů.
Kde : Malý salónek v Hotelu UNO v Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 897.
Kdy : V úterý 21. listopadu 2023 od 9.00 do 13.00h.
Lektor : Ing. Olga Hochmannová, daňový poradce se specializací na DPH, s praxí v daňové správě i na MF ČR, lektorem DPH již od r. 1993.
Obsah :

1. Změny ZDPH v návaznosti na nový stavební zákon a jejich
   dopad do praxe plátců DPH.

2. Ostatní přijaté změny ZDPH  – změny vyplývající z novely
   insolvenčního zákona.
3. Navržené změny ZDPH v „konsolidačním“ balíčku:
   a) změny sazeb daně, postup při změně sazby daně dle ZDPH,
      změny ve výpočtu daně,
   b) snížená sazba daně a plnění, u kterých má být snížená
      sazba daně uplatňována, položky vyřazené ze snížených
      sazeb daně.
   c) Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
      – rozšíření, dodání knih v hmotné i elektronické podobě,
      definice knihy, půjčování a nájem knih, závazné posouzení
      k osvobození od daně při dodání a půjčování knih,
   d) Změny v odpočtu daně – maximální částka odpočtu daně
      při pořízení osobního automobilu i technického zhodnocení
      osobního automobilu, postup při uplatňování plného i částečného
      odpočtu daně u osobních automobilů, definice vybraného osobního
      automobilu dle nařízení Rady, snížení odpočtu daně u vybraného
      osobního automobilu,
   e) Ostatní navržené změny v „konsolidačním“ balíčku – doplnění
      zvláštního režimu pro použité zboží,
4. Nové metodické informace MF a GFŘ, ostatní aktuální informace.

Cena : 1850,- Kč
  • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Úhradu prosím neprovádějte, lze platit na semináři hotově, nebo Vám připravím fakturu a předám Vám ji na semináři.

seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů