Logo Akademie UO
Změny ve zdaňování mezd 2023 a novinky 2024 - WEBINÁŘ - 2. termín
Kde : Webináře se můžete pohodlně zúčastnit z domu nebo z kanceláře, není nutná instalace žádného nového programu do počítače.
Kdy : V úterý 12. prosince 2023 od 9.00 do 14.30 hodin.
Lektor : Katarína Dobešová, MF ČR Praha
Obsah :

Cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani, a to zejména
s rozsáhlou novelou zákona o daních z příjmů pro rok 2024 z pohledu závislé
činnosti, která je součástí konsolidačního balíčku a novelou zákona lex-Ukrajina
s účinností ještě pro rok 2023.


Program semináře:
* Aktuality (průměrná mzda pro rok 2024 atd.)
* Novela zákona o daních z příjmů s navrhovanou účinností od 1.1.2024
s dopadem
  do zdanění mezd (sněmovní tisk 844), v rámci které se navrhuje u fyzických osob:
  snížení rozhodného příjmu pro použití sazby daně ve výši 23%, změna limitu pro
  vybírání daně srážkou podle zvláštní sazby u dohod o provedení práce,  dále
  úprava v oblasti zaměstnaneckých benefitů týkajících se péči o zaměstnance,
  zásadní změna podmínek  pro daňové osvobození příspěvku na stravování
  poskytnutého nově na všechny formy stravování a dalšího příspěvku na stravování,
  použití služebního motorového vozidla i pro soukromé účely; dále úpravy v oblasti
  slevy na manžela,  zrušení slevy za umístění dítěte, slevy na studenta, členských
  příspěvků člena odborové organizace a úhrady za zkoušky ověřující výsledky
  dalšího vzdělávání, dále pak zrušení plátcových pokladen, změna ve výčtu příjmů,
  které se uvádí v Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí  a další úpravy
  týkající se daně z příjmů fyzických osob;  a dále novela zákona lex-Ukrajina
  s účinností ještě pro rok 2023.
* Další novely právních předpisů, které mají dopad do zdanění příjmů FO v roce
  2024 - např. úprava daňového režimu v oblasti produktů spoření na staří.
* Výkon práce na dálku (home office) a náhrada nákladů při výkonu práce na
  dálku s dopadem do zákona o daních z příjmů (zavedení paušální náhrady).
* Další novinky a výklady některých ustanovení zákona o daních z příjmů,
  zejména k daňovému zvýhodnění na děti, apod.
* Aktuality k daňovým tiskopisům.
* Příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023
  (aktuální změny a zákonné lhůty související s vypořádání daňové povinnosti poplatníků
  s příjmy ze závislé činnosti, daňové úlevy v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na
  Ukrajině, které se projeví v ročním zúčtování záloh za rok 2023, celkový přehled slev,  
  nezdanitelných částí základu daně a daňového zvýhodnění za rok 2023).
* Dotazy a diskuse.
* Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání
  semináře.

Cena : 1950,- Kč
 • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
 • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
 • Jsme plátci DPH.
 • Úhradu prosím neprovádějte, po webináři Vám zašlu fakturu (splatnost 14 dni).
 • PROSÍM O PŘIHLÁŠENÍ DO PÁTKU 8. 12. 2023, abych Vám v pátek mohla
  zaslat materiály a přihlašovací údaje (fakturu pošlu po webináři).
  Pokud budete přihlášení a nepřijdou Vám do pondělí do 13.00h materiály a
  přihlašovací údaje, tak prosím volejte na tel. 723 417 008, nebo na
  tel. 603 515 705
  (je nutná správná emailová adresa, na kterou to budu zasílat, kdo poslal email, nebo se hlásil na "webu", tak ji mám).

seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů