Logo Akademie UO
Podzim ve mzdové účtárně.
Kde : Kongresový sál Hotelu UNO v Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 897.
Kdy : Ve středu 25. října 2023 od 9.00 do 13.30 hodin.
Lektor : PhDr. Dagmar Kučerová, odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví.
Obsah :

* Konečná podoba novely zákoníku práce – podrobný výklad k jednotlivým
  změnám zákoníku práce se zaměřením do praxe, vysvětlení k účinnosti
  (od 1. dne měsíce následujícího po vyhlášení, část od roku 2024 a část
  od roku 2029. Například nové povinnosti při uzavírání pracovněprávních
  vztahů, práce z domova, změny v doručování (doplněno o počítání lhůt atd.),
  změny u dohod konaných mimo pracovní poměr včetně výpočtu řádné dovolené
  a další. Upozornění na související změny zákona o inspekci práce
  a občanského soudního řádu.
* Novela exekučního řádu a občanského soudního řádu – změny s odloženou
  účinností od 1. ledna 2024 – povinnost poskytovat součinnost elektronicky
  prostřednictvím speciálního formuláře  - kvalifikovaný plátce mzdy.
* Novela zákona o důchodovém pojištění (září 2023) – změny u předčasných důchodů
  a valorizací atd.
* Změny zaměstnávání cizinců od poloviny roku 2023 – zaměstnanecké a modré
  karty (nové náležitosti, povolení k zaměstnání).
* Produkt spoření na stáří (novela zákona o daních z příjmů) od roku 2024.
* Vybrané informace k připravovanému daňovému balíčku od roku 2024
  – nemocenské pojištění zaměstnanců, změny v dohodách konaných mimo pracovní
  poměr (nová povinnost hlášení dohod o provedení práce a limity pro odvody
  pojistného u jednoho či více zaměstnavatelů, nové povinnosti zaměstnavatelů
  vůči zaměstnancům a naopak) a další.
* Další mzdové aktuality k datu konání semináře.

Cena : 2050,- Kč
  • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Úhradu zatím neprovádějte, lze zaplatit hotově na semináři, nebo Vám na semináři předám fakturu (splatnost 14 dní).

seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů