Logo Akademie UO
Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele v roce 2023. Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. účinná od 1.1.2023
Kde : Malý salónek v Hotelu UNO v Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 897.
Kdy : Ve středu 15. února 2023 od 9.00 do 13.30 hodin.
Lektor : Robert Křepinský, člen Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP.
Obsah :

1.Právní úprava pracovnělékařských služeb – vývoj právní úpravy
   – novela zákona č. 373/2011 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb.
   (zákon č. 202/2017 Sb., zákon č. 205/2020 Sb.) a vyhlášky.
   č. 79/2013 Sb. (vyhláška č. 436/2017 Sb., č. 452/2022 Sb.)
2.Vyhláška č. 452/2022 Sb. – změny ve vyhlášce č. 79/2013 Sb.,
   a jejich dopad pro praxi v roce 2023.
3.Pracovnělékařské služby a zákoník práce.
4.Volba poskytovatele PLS, oprávnění, účel, náplň a úkoly
   pracovnělékařských služeb

5.Povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance a poskytovatele
   pracovnělékařských služeb.

6.Úhrada nákladů spojených se zajišťováním pracovnělékařských služeb.
7.Pracovnělékařské prohlídky – druhy, četnost, obsah vyšetření
   – vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách
   a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů
8.Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky, lékařský posudek
   – náležitosti, podmínky k vydání lékařského posudku, právní účinky
   a platnost lékařského posudku, potvrzení o provedení výstupní prohlídky.
9.Přezkoumávání lékařských posudků a možnost vzdání se práva na přezkoumání.

Cena : 1850,- Kč
  • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Úhradu zatím neprovádějte, lze zaplatit hotově na semináři, nebo Vám na semináři předám fakturu (splatnost 14 dní).

seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů