Logo Akademie UO
POZOR ! WEBINÁŘ- Zdaňování mezd v roce 2022 a 2023 / 2. TERMÍN
Kde : Webináře se můžete pohodlně zúčastnit z domu nebo z kanceláře, není nutná instalace žádného nového programu do počítače.
Kdy : Ve čtvrtek 15. prosince 2022 od 9.00 do 14.30 hodin.
Lektor : Katarína Dobešová, MF ČR Praha
Obsah : OMLOUVÁME SE, ALE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ DOŠLO KE ZMĚNĚ TERMÍNU
( z 24. 11. na 29. 11., nebo na 15. 12. ) A BUDE TO WEBINÁŘ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Cílem webináře je seznámit účastníky se změnami a aktualitami ve zdaňování příjmů
ze závislé činnosti v roce  2022 a  2023 a připravit je tak na roční zúčtování záloh za
rok 2022. Webinář je určen pro všechny, kteří se zabývají problematikou zdaňování mezd.

DAŇOVÉ NOVINKY:

•    Daňová podpora Ukrajiny v r. 2022 - navýšení max. limitu pro odpočet darů na
     veřejně prospěšné účely na 30%, rozšíření účelů na které lze dar poskytnout
     a okruhu subjektů kterým lze dar poskytnout, daňové osvobození ubytování
     poskytnutého ukrajinském pracovníkovi a jeho rodinnému  příslušníkovi
     (kteří opustili Ukrajinu v souvislosti s válečným konfliktem), a osvobození
     bezúplatného nepeněžního plnění na pomoc Ukrajině.
•    Daňová podpora nízkoemisních vozidel – s účinností od 1.7.2022 snížení
     nepeněžního příjmu u elektromobilu poskytnutého  zaměstnanci bezplatně
     pro služební i soukromé účely na 0,5% ze VC, a zpětně od počátku roku  
     při ročním zúčtování záloh nebo v DAP (přepočtem výše příjmu při vydání
     Potvrzení o zdanitelných příjmech).
•    Daňové změny v oblasti homeofficu  v souvislosti s novelou  zákoníku
     práce (úhrada nákladů spojených s výkonem „práce na dálku“ nově formou
     paušální částky stanovené v pracovněprávních předpisech).
•    Zvýšení stravného při pracovní cestě s účinnosti od 20.8.2022 a tím
     i zvýšení limitu pro daňové osvobození peněžitého příspěvku na
     stravování (tzv. stravovacího paušálu).
•    Daňový režim odměn za výkon funkce členů volebních  komisí (problematické
     „rozúčtování“ těchto příjmů náležejících za dva měsíce najednou, a daňové
     osvobození těchto odměn v novele ZDP  (sněmovní tisk  č. 254).

DALŠÍ PROBLEMATIKA:

•    Aktualizace minimální a průměrné mzdy s parametrickými dopady do zdanění
     pro rok 2022 a 2023.
•    Příspěvek KV KDP k některým aspektům s pomocí Ukrajině (problematika
     daňové uznatelnosti bezúplatných plnění osvobozených v § 4a písm. k)
     zákona, náhrady mzdy zaměstnancům vykonávajícím dobrovolnickou práci
     a ukrajinským zaměstnancům kteří obdrželi povolávací rozkaz).
•    Poskytování daňových úlev daňovým rezidentům ČR, daňovým nerezidentům
     ze států EU/EHP a nerezidentům z tzv. třetích států, a  problematika určení
     daňové rezidence.
•    Nová roční sleva na zastavenou exekuci v tiskopisu.  Žádost o roční zúčtování
     a ve výpočtu daně.
•    Peněžitý příspěvek na stravování v praxi (stravovací paušál).
•    Bude připraven jako obvykle  podkladový materiál formou  prezentace.
•    Upozornění: Program bude aktualizován podle stavu a vývoje daňové  
     legislativy.

Cena : 1950,- Kč
 • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
 • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
 • Jsme plátci DPH.
 • Úhradu prosím neprovádějte, po webináři Vám zašlu fakturu (splatnost 14 dni).
 • PROSÍM O PŘIHLÁŠENÍ DO ÚTERÝ 13. 12. 2022, abych Vám v úterý mohla
  zaslat materiály a přihlašovací údaje (fakturu pošlu po webináři).
  Pokud budete přihlášení a nepřijdou Vám do středy do 13.00h materiály a
  přihlašovací údaje, tak prosím volejte na tel. 723 417 008, nebo na
  tel. 603 515 705
  (je nutná správná emailová adresa, na kterou to budu zasílat, kdo poslal email, nebo se hlásil na "webu", tak ji mám).

seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů