Logo Akademie UO
WEBINÁŘ - Praktický webinář k dani z příjmů za rok 2021 pro fyzické a právnické osoby novelizovaná ustanovení pro rok 2022.
Kde : Webináře se můžete pohodlně zúčastnit z domu nebo z kanceláře, není nutná instalace žádného nového programu do počítače.
Kdy : Ve čtvrtek 24. února 2022 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : Ing. Jan Vorlíček, poradce v oblasti daní z příjmu.
Obsah :

* Uplatnění zákona o daních z příjmů formou vyplnění daňového přiznání
  fyzických a právnických osob včetně obsahové náplně jednotlivých řádků.


* Při výkladu budou uplatněny novely DP, účinné pro rok 2021:
  (uplatňování ztrát, změny v bytových potřebách, hmotný a nehmotný majetek
  a další změny, uvedené v daňovém balíčku a v dalších novelách).

* Výklad pro fyzické a právnické osoby bude uváděn podle věcné náplně společně.


* Předáním daňového přiznání, souvisejících výkazů a finančním zúčtováním se
  státem bude ukončeno zdaňovací období roku 2021.
Seminář bude proto zaměřen
  na rekapitulaci prací, které s tímto úkolem souvisí, příslušné formuláře budou
  účastníkům k dispozici.

Fyzické osoby:
- kdo, za jakých podmínek a v jakém termínu je povinen daňové přiznání podat,
  zásady pro prodlužování lhůt, opravná a dodatečná daňová přiznání,
- stanovení dílčích základů daně, obsah jednotlivých příloh,
- zásady pro uplatňování položek, které základ daně snižují,
- slevy na dani a podmínky pro jejich uplatnění,
- daňové zvýhodnění a daňové bonusy, zásady prokazování,
- povinné přílohy k daňovému přiznání,
- podmínky pro uplatnění paušální daně za rok 2021 u poplatníků v paušálním režimu.

Právnické osoby:
- podmínky pro podání DP u veřejně prospěšných poplatníků a SVJ,
- úprava hospodářského výsledku na základ daně, zvyšující a snižující položky,
- věcný obsah jednotlivých řádků DP,
- stanovení základu daně a jeho rozdělení na společníky veřejné obchodní společnosti,
- podmínky pro uplatňování ztrát minulých období – platí i pro FO,
- další položky snižující základ daně,
- stanovení daně a uplatňování slev na dani,
- přílohy daňového přiznání a jejich obsahová náplň,
- odvody v souvislosti se zaměstnáváním pracovníků se ZPS.

* Společná ustanovení pro FO a PO (placení daně, sankční postihy,
  prekluzivní lhůty, související ustanovení daňového řádu).


Cena : 1 650,- Kč
 • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
 • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
 • Jsme plátci DPH.
 • Úhradu prosím neprovádějte, po webináři Vám zašlu fakturu (splatnost 14 dni).
 • PROSÍM O PŘIHLÁŠENÍ DO ÚTERÝ 22. 2. 2022, abych Vám v úterý mohla
  zaslat materiály a přihlašovací údaje (faktury pošlu po webináři).
  Pokud budete přihlášení a nepřijdou Vám do středy do 13.00h materiály a
  přihlašovací údaje, tak prosím volejte na tel. 723 417 008, nebo na
  tel. 603 515 705
  (je nutná správná emailová adresa,na kterou to budu zasílat, kdo poslal email, nebo se hlásil na webu, tak ji mám). Fakturu Vám pošlu po webináři.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů