Logo Akademie UO
Archivace dat a ochrana osobních údajů pro personalisty a mzdové účetní. - WEBINÁŘ
Kde : Webináře se můžete pohodlně zúčastnit z domu nebo z kanceláře, není nutná instalace žádného nového programu do počítače.
Kdy : V pondělí 25. října 2021 od 9.00 do 13.00h.
Lektor : Ing.Růžena Klímová, má dlouholetou praxi v oblasti odměňování zaměstnanců, působila např. jako vedoucí mzdového oddělení Ministerstva zahraničních věcí anebo jako ministerský rada - metodik a specialista v oblasti zdravotního a nemocenského pojištění.
Obsah :

Archivace dat:
- Právní předpisy.
- Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů.
- Základní pojmy – dokument, původce dokumentu, archiválie, archiv.
- Archivace digitální a analogová.
- Archivace dat jiným subjektem za úplatu.
- Ohlašovací povinnosti vůči OSSZ při ukončení činnosti zaměstnavatele
- Spisová služba – jen upozornění na povinnost vést spisovou službu u veřejnoprávního původce.
- Archivační lhůty všech dokladů v rámci mzdové a personální agendy včetně odkazů na právní předpisy, např.
- Mzdový list, doklady o pracovněprávních náležitostech.
- Účetní záznamy, doklady o srážkách ze mzdy, záznamy o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, nemocenském pojištění, ELDP, výplatní pásky, rekapitulace mezd, daňové doklady, atd.
- Archiválie a jejich archivace – dokumenty uvedené v přílohách č. 1 a 2   zákona č. 499/2004 Sb.


Ochrana osobních údajů ve mzdové a personální oblasti:
- Právní úprava – na řízení GDPR, zákon č. 110/2019 Sb., zákon č.  111/2019 Sb.
- Definice pojmů – osobní údaj, citlivý údaj (zvláštní kategorie osobních údajů) , správce údajů, zpracovatel, pověřenec.
- Kdo musí mít pověřence.
- Zpracování osobních údajů, uchovávání osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů – kdy je nutný.
- Povinnosti při zpracování osobních údajů.
- Souhlas uchazeče o zaměstnání zařazeného do databáze potenciálních zaměstnanců se zpracováním osobních údajů.
- Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů.
- Vnitřní předpis o osobních údajích.
- Záznam o instruktáži o osobních údajích.
- Neoprávněné požadavky subjektu údajů.
- Předávání osobních údajů OSSZ.
- Povinnosti při zpracování citlivých údajů.
- Záznamy o zpracování.
- Likvidace osobních údajů.
- Správce a zpracovatel.
- Smlouva o ochraně os. údajů mezi správcem a zpracovatelem a její náležitosti.
- Úřad pro ochranu osobních údajů – dozorový úřad.
- Přestupky, správní delikty.
- Kamerový systém.
- Archivace dat a jejich ochrana.
- Osobní dotazníky.
- Inzerát a osobní údaje uchazeče o místo.
- Osobní spis a jeho obsah.
- Dotazy účastníků.

Cena : 1750,- Kč
 • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
 • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
 • Jsme plátci DPH.
 • Úhradu zatím neprovádějte, zašlu Vám po webináři fakturu (splatnost 14 dní), jen prosím o zaslání fakturačních údajů.
 • PROSÍM O PŘIHLÁŠENÍ DO ČTVRTKA 21. 10. 2021, abych Vám v pátek mohla zaslat materiály a přihlašovací údaje (faktury pošlu po webináři).
 • Pokud budete
  přihlášení a nepřijdou Vám do pátku do 13.00h materiály a přihlašovací
  údaje, tak prosím volejte na tel. 723 417 008, nebo na tel. 603 515 705
  (je nutná správná emailová adresa,na kterou to budu zasílat, kdo poslal
  email, nebo se hlásil na webu, tak ji mám).


seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů