Logo Akademie UO
Účetní závěrka 2021. - WEBINÁŘ
Kde : Webináře se můžete pohodlně zúčastnit z domu nebo z kanceláře, není nutná instalace žádného nového programu do počítače.
Kdy : V pondělí 20. prosince 2021 od 9.00 do 13.00h.
Lektor : Květoslava Novotná – daňová poradkyně a majitelka účetní firmy. Lektorka od roku 1993.
Obsah :

- Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací.
- Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podlejednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů.
- Protokolární likvidace zásob.
- Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek.
- Zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik.
- Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů. Dohadné pohledávky a závazky.
- Odpisy majetku v účetnictví. Daňové odpisy.
- Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti – podklady k přiznání DPPO za rok 2021.
- Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění.
- Nesprávné postupy a náprava chyb.
- Metodika oprav chyb minulých období.
- Nejnovější interpretace NÚR.
- Stručné účetní a daňové aktuality roku 2022 ke dni konání semináře.

Cena : 1 750,- Kč
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Úhradu zatím neprovádějte, zašlu Vám po webináři fakturu (splatnost 14 dní), jen prosím o zaslání fakturačních údajů.
  • PROSÍM O PŘIHLÁŠENÍ DO ČTVRTKA 16. 12. 2021, abych Vám ve čtvrtek mohla zaslat materiály a přihlašovací údaje (faktury pošlu po webináři).
  • Pokud budete přihlášení a nepřijdou Vám do pátku 17. 12. do 13.00h materiály a přihlašovací
    údaje, tak prosím volejte na tel. 723 417 008, nebo na tel. 603 515 705 (je nutná správná emailová adresa,na kterou to budu zasílat, kdo poslal email, nebo se hlásil na webu, tak ji mám).


přihlásit se on-line