Logo Akademie UO
Aktuální informace z oblasti DPH, změny legislativy, nové metodické informace GFŘ pro r. 2021 - SEMINÁŘ
Kde : Malý salónek v Hotelu UNO v Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 897.
Kdy : Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : Ing. Olga Hochmannová, daňový poradce se specializací na DPH, s praxí v daňové správě i na MF ČR, lektorem DPH již od r. 1993.
Obsah :

1. Aktuální informace z oblasti DPH, projednávané návrhy novel ZDPH, změny směrnice o společném systému DPH, nové metodické informace GFŘ.

2. Změny DPH v r. 2021 – DPH u nájmu nemovitých věcí, záloha na daňový odpočet, úrok z prodlení při pozdním vrácení NO.


3. Další změny DPH, postup plátce v případě pozdního schválení novely ZDPH.


4. Prodej zboží na dálku a prodej dovezeného zboží na dálku - pravidla, místo plnění.


5. Dodání zboží prostřednictvím elektronického rozhraní, provozovatelé elektronického rozhraní, domnělé dvojí dodání, dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní, den přijetí úplaty dle nařízení Rady 2019/2026.

6. Oprava základu daně z neuhrazených pohledávek – změny.


7. Zrušení registrace a snížení odpočtu daně z neuhrazených závazků - podmínky.

8. Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty.


9. Zvláštní režim jednoho správního místa – změny, OSS, IOSS.

10.Nový formulář daňového přiznání k DPH, pokyny k vyplňování.

Cena : 1 750,- Kč
  • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Úhradu zatím neprovádějte, lze zaplatit hotově na semináři, nebo Vám pošlu
    fakturu (splatnost 14 dní), jen prosím o zaslání fakturačních údajů.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů