Logo Akademie UO
WEBINÁŘ - DPH u obcí, měst i jiných neziskových subjektů.
Kde : Webináře se můžete pohodlně zúčastnit z domu nebo z kanceláře, není nutné instalace žádného nového programu do počítače.
Kdy : V úterý 16. března 2021 od 9.00 do 14.00 hodin. PROSÍM O PŘIHLÁŠENÍ DO PÁTKU 12. 3. 2021, abych Vám v neděli mohla zaslat materiály a přihlašovací údaje (faktury pošlu po webináři). Pokud budete přihlášení a nepřijdou Vám do pondělí do 12.00h materiály a přihlašovací údaje, tak prosím volejte na tel. 723 417 008, nebo na tel. 603 515 705 (je nutná správná emailová adresa, na kterou to budu zasílat, kdo poslal email, nebo se hlásil na webu, tak ji mám).
Lektor : Ing. Olga Hochmannová, daňový poradce se specializací na DPH, s praxí v daňové správě i na MF ČR, lektorem DPH již od r. 1993.
Obsah :

1. Aktuální informace z oblasti DPH, změny DPH v r. 2021, upozornění na návrhy
   dalších změn ZDPH na r. 2021, mimořádná opatření MF, nejnovější metodické
   informace GFŘ
2. Předmět DPH u obcí a neziskových subjektů, činnosti, které jsou / nejsou předmětem
    daně, judikatura SDEU, analýza činností, které subjekt vykonává – rozlišení mezi
    výkony veřejné správy a ekonomickými činnostmi
3. Ekonomické činnosti zdanitelné a osvobozené od daně, sazby daně, činnosti
     osvobozené od daně, výčet a charakteristika, uplatňování DPH při prodeji pozemků
     obcí.
4. Souvislost činnosti a nároku na odpočet daně, pravidla uplatňování odpočtu daně
5. Pravidla pro uplatňování odpočtu daně – plný / krácený odpočet daně, poměrná část
    odpočtu daně, výpočet koeficientu, opravy, úpravy a vyrovnání odpočtu daně
    – vysvětlení postupů na samostatných příkladech.
6. Vybrané části ZDPH se zvláštnostmi pro obce, města, neziskové subjekty – režim
    přenesení daňové povinnosti, kontrolní hlášení
7. Ostatní zvažované změny DPH pro neziskové subjekty – dotace a předmět daně
8. Diskuze, odpovědi na dotazy účastníků

Cena : 1 650,- Kč
 • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
 • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
 • Jsme plátci DPH.
 • Úhradu zatím neprovádějte, zašlu Vám po webináři fakturu (splatnost 14 dní), jen prosím o zaslání fakturačních údajů.


 • PROSÍM O PŘIHLÁŠENÍ DO PÁTKU 12. 3. 2021, abych Vám v neděli mohla
  zaslat materiály a přihlašovací údaje (faktury pošlu po webináři).
  Pokud budete přihlášení a nepřijdou Vám do pondělí do 12.00h materiály a
  přihlašovací údaje, tak prosím volejte na tel. 723 417 008, nebo na
  tel. 603 515 705
  (je nutná správná emailová adresa,na kterou to budu zasílat, kdo poslal email, nebo se hlásil na webu, tak ji mám).
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů