Logo Akademie UO
WEBINÁŘ - Změny DPH v roce 2021.
Kde : Webináře se můžete pohodlně zúčastnit z domu nebo z kanceláře, není nutná instalace žádného nového programu do počítače.
Kdy : Ve čtvrtek 4. března 2021 od 9.00 do 14.00 hodin. PROSÍM O PŘIHLÁŠENÍ DO ÚTERÝ 2. 3. 2021, abych Vám v úterý mohla zaslat materiály a přihlašovací údaje (faktury pošlu po webináři). Pokud budete přihlášení a nepřijdou Vám do středy do 12.00h materiály a přihlašovací údaje, tak prosím volejte na tel. 723 417 008, nebo na tel. 603 515 705 (je nutná správná emailová adresa, na kterou to budu zasílat, kdo poslal email, nebo se hlásil na webu, tak ji mám).
Lektor : Petr Klouček, daňový specialista v oblasti DPH
Obsah :

* Změny DPH v roce 2020 a 2021 v souvislosti s (COVID).
* Změny sazeb DPH v průběhu roku 2020 a připravované změny v roce 2021.
* Kontrolní činnost FÚ a spolupráce kontrolovaných daňových subjektů.
* Přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH, včetně úlev v souvislosti s nouzovým stavem v ČR − Předmět daně, ekonomická činnost a osoba povinná k dani.
* Definice úplaty a dotace k ceně, zpřesnění výpočtu obratu pro registraci k DPH.  

* Poukazy – rozdělení na jednoúčelové a víceúčelové poukazy a zdaňování jejich převodu.
* Změny u vystavování daňových dokladů a vynaložení úsilí na jejich doručování, souhrnný daňový Doklad.
* Nové pojetí zaokrouhlování a výpočtu daně u ceny s daní.
* Základ daně a jeho oprava, opravné daňové doklady.
* Nové pojetí nedobytných pohledávek .
* Sazby daně a jejich změny v roce 2020 (rozšíření sazby daně 10 %).
* Zúčtování záloh u tepla od 1. 1. 2020 a vodného a stočného od 1. 5. 2020.
* Sazby daně u vody a teplé vody.
* Sazby daně u piva.
* Dodání nemovitých věcí a nájem nemovitých věcí .
* Intrakomunitární plnění v rámci EU. Dovoz a vývoz zboží.
* Pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně.
* Přenesená daňová povinnost.
* Pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením – zánik pokuty po 6-ti měsících, úprava pravidel pro promíjení pokut.
* Další změny roku 2020: režim skladu uvnitř území EU, přiřazení přepravy při řetězových dodávkách v EU, zpřísnění podmínek pro osvobození od DPH při dodání zboží do JČS, důkazní prostředky pro osvobození od DPH u vývozu zboží.
* Další vybraná ustanovení zákona o DPH – např. nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení příjemce plnění za daň neodvedenou poskytovatelem, atd.
* Změny od ledna 2021: nemožnost zdaňovat nájem prostor pro bydlení, povinnost identifikovaných osob činit podání elektronicky, vyplácení zálohy na nezpochybnitelný nadměrný odpočet před ověřením správnosti odpočtu − Rámcový přehled změn plánovaných k 1. 7. 2021.
* Další aktuality a novinky na DPH, dotazy posluchačů.
* Diskuse - odpovědi na dotazy.

Cena : 1 650,- Kč
  • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Úhradu zatím neprovádějte, zašlu Vám po webináři fakturu (splatnost 14 dní), jen prosím o zaslání fakturačních údajů.


  • PROSÍM O PŘIHLÁŠENÍ DO ÚTERÝ 2. 3. 2021, abych Vám v úterý mohla
    zaslat materiály a přihlašovací údaje (faktury pošlu po webináři). Pokud budete přihlášení a nepřijdou Vám do středy do 12.00h materiály a přihlašovací údaje, tak prosím volejte na tel. 723 417 008, nebo na tel. 603 515 705
    (je nutná správná emailová adresa, na kterou to budu zasílat, kdo poslal email, nebo se hlásil na webu, tak ji mám).

seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů