Logo Akademie UO
WEBINÁŘ - Novinky ve zdaňování mezd v roce 2021 a roční zúčtování záloh za rok 2020.
Kde : Webináře se můžete pohodlně zúčastnit z domu nebo z kanceláře, není nutná instalace žádného nového programu do počítače.
Kdy : Ve čtvrtek 18. února 2021 od 9.00 do 13.30 hodin. PROSÍM O PŘIHLÁŠENÍ DO ÚTERÝ 16. 2. 2021, abych Vám v úterý mohla zaslat materiály a přihlašovací údaje (faktury pošlu po webináři). Pokud budete přihlášení a nepřijdou Vám do středy do 12.00h materiály a přihlašovací údaje, tak prosím volejte na tel. 723 417 008, nebo na tel. 603 515 705 (je nutná správná emailová adresa,na kterou to budu zasílat, kdo poslal email, nebo se hlásil na webu, tak ji mám). Fakturu Vám pošlu po webináři.
Lektor : Katarína Dobešová, MF ČR Praha
Obsah : Cíl webináře: je seznámit účastníky s novinkami ve zdaňování mezd od roku 2021
a  změnami při provedení ročního zúčtování záloh za rok 2020.


Program webináře:
•    Změny ve zdaňování mezd roce 2021: zrušení superhrubé mzdy a zavedení klouzavě progresivní sazby daně, výpočet daně (zálohy) ze dvou částí základu daně, zvýšení základní slevy na dani na poplatníka a zrušení blokace při výplatě daňového bonusu, stravenkový paušál, změny v oznamovací povinnosti v § 38da zákona, změny u daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby z příjmů ze závislé činnosti,  nabytí účinnosti daňového balíčku a změny při uplatnění úroků z úvěrů na financování bytových potřeb.

•    Roční zúčtování záloh za rok 2020: legislativní rámec, postup, lhůty, povinností poplatníka a plátce daně při RZZ, kdy má zaměstnanec povinnost podat po uplynutí roku daňové přiznání, nezdanitelné části základu daně (zvýšení limitu pro odpočet darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely), slevy na dani (roční sleva na druhého z manželů a školkovné), roční zúčtování u daňových nerezidentů,  podmínky za kterých lze  dát srážkovou daň do RZZ a kdy do DAP, vypořádaní daňové povinnosti u zaměstnanců s příjmy podle § 5 odst. 4 zákona, roční zúčtování u poplatníků s daňovým zvýhodněním a novinky v oblasti soustavné přípravy na budoucí povolání.

•    Aktuality: Plošné prominutí úroků z prodlení při opravě záloh v roce 2019 a 2020 u
zaměstnanců s formulářem A1, prominutí sankcí na žádost dle pokynu GFŘ  při zpětném přiznání ID pro invaliditu 3 stupně zletilému studujícímu dítěti na které poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění, daňový režim  odměn  členů volebních orgánů, odchodného  náležející od r. 2021 strážníkům obecní policie, vypořádání přeplatku na dani při vrácení již zdaněné mzdy zaměstnancem za uplynulá léta, zajímavé judikáty, dary a dárky poskytnuté zaměstnancům a jiné.

    COVID 19 a daňové souvislosti: náhrady za vzniklou ujmu při uložení pracovní povinnosti, roušky a testování na Covid 19 uhrazené zaměstnavatelem, zrušené zájezdy  poskytnuté  z FKSP, sociální výpomoci poskytnuté zaměstnanci postiženému coronavirem, home-office v době coronaviru, dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli z důvodu nedostatku práce atd.

•    Informace k daňovým tiskopisům a nová vyhláška o povinných  daňových tiskopisech. Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál a prezentace v elektronické podobě.

•    Vzhledem k zásadním změnám v systému zdaňování mezd bude obsah semináře v první části zaměřen na novinky, které přináší daňový balíček pro rok 2021.

•    Dotazy posluchačů, diskuze, pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový
  materiál.


•    Obsah webinář bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.
Cena : 1 850,- Kč
 • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
 • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
 • Jsme plátci DPH.
 • Úhradu prosím proveďte až před webinářem na účet 1320815369/0800, v. s. 180221 nebo Vám zašlu fakturu (splatnost 14 dni), prosím o zaslání fakturačních údajů.

 • PROSÍM O PŘIHLÁŠENÍ DO ÚTERÝ 16. 2. 2021, abych Vám v úterý mohla
  zaslat materiály a přihlašovací údaje (faktury pošlu po webináři).
  Pokud budete přihlášení a nepřijdou Vám do středy do 12.00h materiály a
  přihlašovací údaje, tak prosím volejte na tel. 723 417 008, nebo na
  tel. 603 515 705
  (je nutná správná emailová adresa,na kterou to budu zasílat, kdo poslal email, nebo se hlásil na webu, tak ji mám). Fakturu Vám pošlu po webináři.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů