Logo Akademie UO
OMLOUVÁME SE, ALE SEMINÁŘ Z DŮVODU KORANOVYROVÝCH OPATŘENÍ NEBUDE! Změny DPH v r. 2020 a 2021
Kde : V salónku Hotelu UNO v Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 897.
Kdy : Ve čtvrtek 19. listopadu 2020 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : Ing. Olga Hochmannová, daňový poradce se specializací na DPH, s praxí v daňové správě i na MF ČR, lektorem DPH již od r. 1993.
Obsah :

Změny sazeb daně, doplnění pravidel pro obchod se zbožím mezi členskými státy, změny přijaté pro r. 2021 – vracení odpočtu, úrok z prodlení, další změny DPH v r. 2021 - prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zboží, související legislativa EU.

1.    Aktuální informace z oblasti DPH – přehled změn ZDPH 2020 a 2021, přehled nových metodických informací GFŘ, návrhy změn ZDPH 2021, návrhy změn legislativy DPH v Bruselu – konečný systém zdaňování obchodu se zbožím mezi členskými státy, režim přenesení daňové povinnosti jako všeobecný mechanismus a další.

2.    Připomenutí změn sazeb daně 2020: změny sazeb daně od 1. 5. a 1. 7. 2020, postup při změně sazby daně – zálohy a vyúčtování plnění, u kterého došlo ke změně sazby daně.

3.    Připomenutí mimořádných opatření z důvodu koronaviru, prominutí daně a příslušenství daně, osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie, prodloužení tohoto osvobození.

4.    Novela ZDPH od 1. 9. 2020 - nová pravidla pro obchod se zbožím v rámci EU - přemístění zboží a dodání zboží v režimu skladu, dodání zboží v řetězci, podmínky pro osvobozené dodání zboží do jiného členského státu – prokazování, související předpisy EU, judikatura SDEU, metodické informace GFŘ a výklad Evropské komise.

5.    Nová pravidla pro vracení nadměrného odpočtu od r. 2021 – záloha na daňový odpočet, úrok z pozdního vrácení nadměrného odpočtu.

6.    Změny ZDPH 2021 – prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zboží, související legislativa EU, zvláštní režim jednoho správního místa – doplnění pravidel.

7.    Diskuze, dotazy.

Cena : 1 750,- Kč
  • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s. 191120.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů