Logo Akademie UO
WEBINÁŘ - Změny ve zdaňování mezd v roce 2020 a 2021.
Kde : Webináře se můžete zúčastnit z domu nebo z kanceláře, není nutná instalace žádného nového programu do počítače. Před webinářem Vám budou zaslány materiály, přihlašovací údaje. Proto prosím o včasné přihlášení, aby šlo vše správně realizovat!
Kdy : Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 od 9.00 do 13.00 hodin.
Lektor : Katarína Dobešová, MF ČR Praha
Obsah :

Změny (připravované) změny pro rok 2021:

* Zákon č. 386/2020 Sb. (komplexní úprava daňového režimu příjmů z prodeje
  nemovitých věcí a změny při uplatnění úroků z úvěrů na financování bytových
  potřeb).

* Sněmovní tisk č. 910 - tzv. daňový balíček pro rok 2021 (zrušení superhrubé mzdy
  a zavedení progresivní sazby daně pro FO,  podoba peněžního příspěvku na stravování a změna oznamovací povinnosti v § 38da ZDP).

* Sněmovní tisk č. 861 - novela zákona o dětské skupině (přejmenování dětské skupiny na jesle).

* Nařízení vlády č. 381/2020 Sb. (zvýšení průměrné mzdy pro rok 2021).

* Vyhláška MF o povinných vzorech daňových tiskopisů.

* Některá opatření související s Covid 19  (ochranná lhůta pro opožděné podání VDA
  DPZ, VDA DPS a DAP za rok 2019, opožděné provedení RZZ za rok 2019,
  kompenzační bonus pro dohodáře).

* Generální pardon pro prominutí úroků z prodlení u zaměstnanců s formulářem A1 platným se zpětnou účinností v r. 2019 a 2020.

* Metodický pokyn GFŘ D-45 k prominutí příslušenství daně.

* Aktuality v roce 2020: Náhrady za vzniklou ujmu při uložení pracovní povinnosti
  podle krizového zákona, roušky na pracovišti,  zrušené zájezdy cestovními
  kancelářemi poskytnuté z FKSP nebo ze sociálních fondů, sociální výpomoci
  poskytnuté zaměstnanci postiženému coronavirem, home-office v době coronaviru,
  dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli z důvodu nedostatku práce,
  testování na Covid 19 uhrazené zaměstnavatelem.

* Novela školského zákona (vzdělávání distančním způsobem).

* Zvláštní režim vzdělávání na VŠ  a  posuzování doby takového studia pro účelydalších zákonů v roce 2020.

* Doplatek na zdravotního pojištění do min. VZ při překážkách v práci na straně
  organizace při výpočtu superhrubé.

* Rezidenti Velké Británie v přechodném období (do 31.12.2020).

* GDPR a výsledky jednání k této problematice na KVKDP (Přísp.564/09.09.20).

* Odchodné u strážniků obecní policie od roku 2021.

* Vrácení již zdaněné mzdy zaměstnancem za uplynulá ZO a vypořádání přeplatku na dani.

* Odměny členů volebních orgánů, zapisovatelů komisí pro hlasování a členů sčítacích komisí (zákon č. 350/2020 Sb.).

* Benefit versus naturální mzda.

* Odstupné posunuté v čase u bývalého jednatele společnosti.

* K daňovému zvýhodnění (děti svěřené soudem do střídavé  nebo společné péče obou rodičů a zletilé dítě, které uzavřelo sňatek).

* Zajímavé judikáty.

* K novele vyhlášky FKSP od roku 2020.

* Dary k Vánocům.

* Aktuálně k závěrům KV KDP a vybraným judikátům.

* První informace k daňovým tiskopisů, dotazy posluchačů a diskuze.

*Dotazy posluchačů, diskuze, pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál.

*Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

Cena : 1 850,- Kč
  • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Úhradu prosím proveďte na účet 1320815369/0800, v. s. 261120 nebo Vám zašlu fakturu (splatnost 14 dni) v tomto případě prosím o zaslání fakturačních údajů.

  • Před webinářem Vám zašleme materiály a přihlašovací údaje, z tohoto důvodu prosíme o včasné přihlášení.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů