Logo Akademie UO
Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele v roce 2020 a výhled na rok 2021.
Kde : Malá zasedačka OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : Ve čtvrtek 11. června 2020 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : Robert Křepinský, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP, člen Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR.
Obsah :

1. Právní úprava pracovnělékařských služeb – vývoj právní úpravy – novela zákona
    č. 373/2011 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb. (zákon č. 202/2017 Sb., č. 205/2020 Sb.)
    a vyhlášky č. 79/2013 Sb. (vyhláška č. 436/2017 Sb.).
2. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců v oblasti pracovnělékařských služeb.
3. Úhrada nákladů spojených se zajišťováním pracovnělékařských služeb.
4. Pracovnělékařské prohlídky – druhy, četnost, obsah vyšetření – vyhláška č. 79/2013
    Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění   
    pozdějších předpisů.
5. Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky, lékařský posudek – náležitosti,
    přezkoumávání, právní účinky, platnost posudku, potvrzení o provedení výstupní
    prohlídky.
6. Přezkoumávání lékařských posudků a možnost vzdání se práva na přezkoumání.
7. Pracovnělékařské prohlídky v době nouzového stavu – usnesení vlády ze dne
    23. března 2020 č. 280 o přijetí krizového opatření, mimořádné opatření Ministerstva
    zdravotnictví.


Cena : 1 650,- Kč
  • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s. 110620.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů