Logo Akademie UO
Zákoník práce a další pracovněprávní předpisy v roce 2020, pracovní právo v době epidemie Koronaviru, vztah nového občanského zákoníku a zákoníku práce.
Kde : Malá zasedačka OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : V úterý 16. června 2020 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : JUDr. Jaromír Zrutský, specialista na pracovní právo a člen Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů Praha.
Obsah :

1. Zákoník práce a další pracovněprávní předpisy v roce 2020, pracovní právo v době
    epidemie Koronaviru, vztah nového občanského zákoníku a zákoníku práce.
2. Přehled nových právních předpisů, zejména posledních novel zákoníku práce.
3. Pracovní  právo v době epidemie Koronaviru.
4. Vztah nového občanského zákoníku a zákoníku práce.
5. Zákoník práce - výklad bude zaměřen zejména na ty části zákoníku práce:
     - které byly novelizovány,
     - které byly upraveny zcela nově – např. pracovnělékařské služby,
     - kde došlo k hlavním změnám,
     - které v praxi působí největší problémy.
  a) Vznik, změny a skončení pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo
      pracovní poměr podle zákoníku práce ve znění právní úpravy platné v roce 2020.
  b) Povinnosti zaměstnavatelů před vznikem a při skončení pracovního poměru,
  c) osobní spis,
  d) obsah pracovní smlouvy,
  e) skončení pracovního poměru,
  f) pracovní doba, přestávka v práci, práce přesčas,
  g) odměňování - zvyšování nároků nad limit stanovený v zákoníku práce (příplatky za
      přesčasy, za noční práci, za práci ve svátek apod.).
  h) náhrada mzdy zaměstnavatelem za prvních 14 kalendářních dnů pracovní
      neschopnosti, kontrola práce neschopných zaměstnavatelem.
  i) dovolená
6. Rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech
7. Diskuse  -  v průběhu semináře, každý účastník obdrží podkladové materiály.


         Pozor!!!  Doporučujeme vzít si s sebou zákoník práce.

Cena : 1 650,- Kč
  • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s. 160620.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů