Logo Akademie UO
Mzdová účtárna v době koronaviru. POZOR!!! Seminář se koná v Hotelu UNO. V kongresovém sálu je kapacita 120 lidí, ale z důvodu koronavirových opatření (2m vzdálenost osob, hygienické opatření) bude kapacita omezena, tak prosíme o přihlášení, aby se vše stihlo připravit.
Kde : Kongresový sál Hotelu UNO v Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 897.
Kdy : Ve čtvrtek 28. května 2020 od 9.00 do 13.30 hodin.
Lektor : PhDr. Dagmar Kučerová, odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví.
Obsah :

1. Praktické otázky v souvislosti s mimořádnými opatřeními pro zaměstnavatele
   
– překážky na straně zaměstnance a zaměstnavatele a jejich dopad do mzdového
    účetnictví.
2. Stanovisko MS k součinnostním dotazům soudních exekutorů zaměstnavatelům
    – povinné informace, informace, které zaměstnavatel nesděluje, případně
    v odůvodněných případech. Nové lhůty pro poskytnutí informací exekutorům.
3. Změny provádění exekučních srážek ze mzdy – novela nařízení vlády
    o nezabavitelných částkách od 1. července 2020.
4. Změny v exekucích a insolvencích – snížení a přerušení exekučních srážek,
    změny, které přináší tzv. lex covid justice (odstupné, daňový bonus, změny
    v insolvencích) atd.
5. Dary zaměstnancům a jejich osvobození v souvislosti se změnou vyhlášky FKSP.
    Dar při přiznání/odchodu do důchodu, změna terminologie, rozdíl oproti
    zákoníku práce, zpětné přiznání důchodu na přelomu roku atd.
6. Aktuálně k eNeschopenkám – připravované notifikace, sdělování evidenčního
    čísla a rodného čísla cizinců zaměstnavatelům.
7. Zdravotní pojištění a jednodenní zaměstnání.
8. Připravovaná novela zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a zákona
    o inspekci práce – plánovaná účinnost od 1. července 2020 (dle situace).
9. Aktuální právní výklady a novinky ze mzdového účetnictví k datu konání
    semináře.

10.Diskuse a studijní materiál.

Cena : 1 750,- Kč
  • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.280520.


seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů