Logo Akademie UO
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020
Kde : Malá zasedačka OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : Ve čtvrtek 23. ledna 2020 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : JUDr. Svatopluk Galočík, ekonomický poradce a  spoluautor zákona o DPH.
Obsah :

1)    Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně
       konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného
       členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost
       nároku na odpočet daně).
2)    Nová právní úprava u přemístěného zboží v § 4 odst. 5 – 7.
3)    Místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb
       osvobozených.    
4)    Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi
       podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69.
5)    Rozšířená povinná registrace osoby se sídlem v jiném členském státě,
       neregistrované k dani podle § 6c odst. 3.
6)    Daňový doklad při vývozu zboží (33a).
7)    Rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16).
8)    Nová právní úprava dodání zboží v řetězci podle § 7.
9)    Nová definice vývozu zboží podle § 66.
10)  Nová definice při dodání zboží – režim skladu podle § 18.
11)   Zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou
        neusazenou v tuzemsku, plátci daně (§ 108 odst. 1 písm. d).
12)   Novelizovaná ustanovení zákona o DPH z výše uvedené oblasti, platná pro rok
        2020, podle legislativního stavu ke dni konání semináře.
13)   Diskuse a studijní materiály.

Cena : 1 750,- Kč
  • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s. 230120.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů