Logo Akademie UO
Praktický seminář k dani z příjmů za rok 2019 pro fyzické a právnické osoby novelizovaná ustanovení pro rok 2020. Elektronická evidence tržeb od roku 2020.
Kde : Malá zasedačka OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : Ve čtvrtek 13. února 2020 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : Ing. Jan Vorlíček, poradce v oblasti daní z příjmu a EET
Obsah :

Fyzické osoby:
* kdo, za jakých podmínek a v jakém termínu je povinen daňové přiznání podat (zaměstnanec, podnikatel, pronajimatel, nerezident, rezident s příjmy ze zahraničí),
* povinnost podání přiznání na výzvu správce daně,
* stanovení dílčích základů daně, obsah jednotlivých příloh,
* zásady pro uplatňování položek, které základ daně snižují (dary, úroky z úvěrů na  financování bytových potřeb, penzijní a životní pojištění..).
* slevy na dani (na poplatníka, druhého z manželů, zdravotní slevy, slevy na studenta,    starobní důchodci),
* daňové zvýhodnění a daňové bonusy, zásady prokazování,
* nedoplatky a přeplatky, jejich vyrovnávání,
* opravná a dodatečná daňová přiznání,
* povinné přílohy k daňovému přiznání.

Právnické osoby:
* termíny pro daňové přiznání,
* podmínky pro podání DP u veřejně prospěšných poplatníků a SVJ,
* úprava hospodářského výsledku na základ daně, zvyšující a snižující položky,
* věcný obsah jednotlivých řádků DP,
* stanovení základu daně a jeho rozdělení na společníky veřejné obchodní společnosti,
* podmínky pro uplatňování ztrát minulých období,
* další položky snižující základ daně,
* stanovení daně a uplatňování slev na dani,
* zásady zdaňování zahraničních příjmů u rezidentů,
* přílohy daňového přiznání a jejich obsahová náplň,
* odvody v souvislosti se zaměstnáváním pracovníků se ZPS.

Společná ustanovení pro FO a PO (placení daně, sankční postihy, prekluzivní lhůty, související ustanovení daňového řádu).

Elektronická evidence tržeb po novele zákona o EET:
* EET v běžném režimu,
* EET ve zjednodušeném režimu,
* EET ve zvláštním režimu, podmínky pro jeho uplatnění,
* subjekty a činnosti z EET vyjmuté, podmínky,
* pravidla  pro autentizační  údaje, certifikát, účtenky,
* další informace, související s náběhem třetí a čtvrté fáze EET.

Cena : 1 650,- Kč
  • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.130220.

seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů