Logo Akademie UO
Zaměstnávání cizinců v ČR (nejen z pohledu pojištění a zdanění ).
Kde : Malá zasedačka OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : V pondělí 27. ledna 2020 od 9.00 do 15.00 hodin.
Lektor : Mgr. Magdaléna Vyškovská, daňový poradce specializující se na zdanění a pojištění fyzických osob, otázky související s pracovní migrací zaměstnanců, autorka publikace "Cizinci a daně“.
Obsah :

Určeno: Seminář je určen pro každého, kdo zaměstnává nebo chce zaměstnávat cizince v České republice. Informace potřebné pro svou praxi v tomto semináři najdou zejména mzdové účetní, ale také právníci, personalisté, daňoví poradci, podnikatelé, členové statutárních orgánů. Na semináři budou probírány otázky zaměstnávání cizinců z EU i ze třetích států.

Program:
V úvodu semináře budou probrány základní souvislosti cizineckého a pracovního práva při zaměstnávání cizinců. Budou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, cizinecké, sociální, daňové právo). Seminář je především zaměřen na sociální zabezpečení a daňovou problematiku zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků. Popisovaná pravidla jsou doplněna případovými studiemi, které jsou řešeny lektorem a vysvětlovány v souvislostech. Probrána bude i aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu.

Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují a základní pravidla:
* Pobytová duální a neduální povolení po novelizaci (Schengenské vízum, mimořádné
   pracovní vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného
   zaměstnance, vládní programy)
* Základní pravidla pro zaměstnávání cizinců v ČR, rozdíly občan EU a třetího státu.
* Upozornění na nejčastější chyby zaměstnavatelů.
* Základní informace k vládním programům (Ukrajina, Srbsko, Indie, Bělorusko …).
* Povinnosti zaměstnavatele vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence.
* Pojistné předpisy a daňové předpisy.

Sociální a zdravotní pojištění (EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR):
1. Evropská koordinační nařízení
-    na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
-    určení, kam platit pojistné v různých situacích,
-    výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení,
-    postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti,
-    rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají,
-    nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích,
2. Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich aplikace, rozdíly oproti koordinačním nařízením (Ukrajina, Srbsko, Indie, Bělorusko …).
3. Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR.

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob):
* Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
* Daňová rezidence fyzických osob a její určení.
* Zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem.
* Zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR.
* Mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba.
* Smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň).
* Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců.
* Stanovení základu daně u zaměstnanců – cizinců v ČR.
* Stanovení superhrubé mzdy při platbě pojistného do zahraničí.
* Benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění.
* Odčitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení.
* Nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení.
* Roční vyúčtování a seznam nerezidentů.
* Roční zúčtování – kdy ano a kdy ne.
* Diskuse.
* K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.


Cena : 1 750,- Kč
  • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.270120.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů