Logo Akademie UO
Nad daní z příjmů fyzických osob za rok 2019. Novela zákona o EET od roku 2020.
Kde : Malá zasedačka OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : Ve středu 4. prosince 2019 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : Ing. Jan Vorlíček, poradce v oblasti daní z příjmu a EET
Obsah :

A) Daňové ukončení roku 2019 z pohledu:
-    stanovení základu daně u fyzických osob z hlediska:       
-    druhů příjmů a daňově uplatnitelných výdajů posuzování rezidentů a nerezidentů
     osvobozené příjmy a pravidla pro jejich uplatňování a prokazování
-    daňové a nedaňové výdaje a jejich uplatňování paušální výdaje a zásady pro jejich
     uplatnění.
-    nezdanitelné části základu daně (dary, úroky z úvěrů, penzijní a životní pojištění,
-    odpočitatelné položky od základu daně (ztráty z minulých období, odpočty na podporu
     odborného vzdělávání).
-   slevy na dani (na poplatníka, invalidní slevy, studentské odpočty, druhý z manželů, sleva za umístění dítěte, slevy v souvislosti s EET.
-   daňové zvýhodnění formou slev a daňových bonusů.
-   placení daně, zálohy na daň.
-   kdo a za jakých podmínek je  povinen podat daňové přiznání.
-   termíny a formy podání daňového přiznání, přílohy.
B) Zákon č. 256/2019 Sb. stanoví náběh třetí a čtvrté fáze EET od 1. 5. 2020:
-   činnosti, kterých se třetí a čtvrtá fáze týká,
-   vymezení evidované tržby,
-   tržby evidované ve zvláštním režimu, žádosti o jejich povolení, blok účtenek,    oznamovací povinnost o tržbách ve zvláštním režimu,
-   autentizací údaje, certifikát pro evidenci tržeb,
-   údaje na účtence a další ustanovení, týkající se elektronické evidence tržeb.
C) Změny, související s daní z příjmů:
-   platné a účinné od roku 2020,
-   neschválené, legislativně připravované.

Cena : 1 550,- Kč
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s. 041219.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů