Logo Akademie UO
DPH v roce 2019 a 2020
Kde : Malá zasedačka OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : Petr Klouček, Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Obsah :

Cíl semináře: - posluchači budou seznámeni s novelou zákona o DPH účinnou v roce 2019, připravovanými změnami v roce 2020 a s vydanými stanovisky Generálního finančního ředitelství a s dalšími problémovými tématy.

Program:
*  Novela pro rok 2019 a změny v roce 2020:
     - nová povinnost vynaložit úsilí k doručení daňových dokladů,
     - nový výpočet základu daně,
     - datum uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji poukazů,
     - právní fikce u přenosu daňové povinnosti,
     - omezení možnosti zdanění nájmu,
     - změna sazby daně u tepla a chladu, atd., 
*  Aktuální stanoviska GFŘ, jejich praktický výklad – sdružení.
*  Sdílená ekonomika - UBER, Airbnb.
*  Změny v MOSS.
*  Registrace k DPH a EET.
*  Různé.
*  Diskuse - odpovědi na dotazy.

Cena : 1 550,- Kč
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s. 141119.
přihlásit se on-line