Logo Akademie UO
Účetnictví USC 2019 - vybraná problematika
Kde : V modrém salónku kulturního domu Poprad v Ústí n/O (hlavní vchod - I. patro).
Kdy : V úterý 26. listopadu 2019 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : Ing. Zdeněk Nejezchleb, Auditor ev. č. KAČR 1940
Obsah :

*  Aktuality v oblasti účetnictví a zdaňování ÚSC :
     - Rekapitulace dotazů a odpovědí k účetnictví vydaných ze strany MF v roce 2019.
     - Vysvětlení vybraných dopadů změn daňových zákonů na obce
        (důraz na problematiku DPH)
 *  Vybrané oblasti účetnictví ÚSC (typové chyby):
     - Dlouhodobý majetek (oceňování, zařazení do užívání, zmařené investice, opravy
       x technická zhodnocení, odepisování)
     - Opravy nesprávností minulých let.
     - Fondy USC (vysvětlení principů).
 * K přednášce obdrží účastníci studijní materiály zpracované lektorem.

Řešení dotazů účastníků (přivítáme jejich zaslání nejpozději 10 dní předem na
e-mail: seminar@akademieuo.cz tak, aby mohlo dojít k zapracování daných témat do podkladového materiálu).

Cena : 1 650,- Kč
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s. 261119.
přihlásit se on-line