Logo Akademie UO
Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele v roce 2019.
Kde : Malá zasedačka OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : Ve čtvrtek 23. května 2019 od 9.00 do 13.30 hodin.
Lektor : Robert Křepinský, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP, člen Rady vlády pro BOZP - poradního orgánu vlády ČR.
Obsah :

1.    Právní úprava pracovnělékařských služeb – vývoj právní úpravy – novela zákona č. 373/2011 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb. (zákon č. 202/2017 Sb.) a vyhlášky  č.79/2013 Sb. (vyhláška č. 436/2017 Sb.).

2.    Pracovnělékařské služby a zákoník práce.

3.    Volba poskytovatele, oprávnění, účel, náplň a úkoly PLS.

4.    Povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance a poskytovatele PLS.

5.    Úhrada nákladů spojených se zajišťováním PLS.

6.    Pracovnělékařské prohlídky – druhy, četnost, obsah vyšetření – vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů.

7.    Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky, lékařský posudek – náležitosti, přezkoumávání, právní účinky, platnost posudku, potvrzení o provedení výstupní prohlídky.

8.    Přezkoumávání lékařských posudků a možnost vzdání se práva na přezkoumání.

9.    Diskuse.

Cena : 1 650,- Kč
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s. 230519.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů