Logo Akademie UO
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2019
Kde : V malé zasedačce OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : Ve čtvrtek 13. prosince 2018 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : JUDr. Svatopluk Galočík, ekonomický poradce a spoluautor zákona o DPH.
Obsah :
 • Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně).
 • Obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň.
 • Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16.  
  Místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených.
 • Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69.
 • Finanční a operativní pronájmy věci movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d.
 • Povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených  v tuzemsku, nový § 24.
 • Vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71 g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně.
 • Souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání.
 • Úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu §§ 110a – 110ze (mini one stop shop).
 • Zrušení svobodných skladů.
 • Zdaňování dodání zboží a poskytnutých služeb ve svobodných pásmech.
 • Zrušení vývozu umístěním zboží do svobodných pásem.
 • Zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně.
 • Praktické příklady, diskuse a studijní materiál.
 • Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji
  legislativy v době konání semináře.
Cena : 1 750,- Kč
 • Seminář je doplněn písemnými tezemi.
 • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
 • Jsme plátci DPH.
 • Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.131218.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů