Logo Akademie UO
Připravované změny DPH 2019 - 2021.
Kde : V malé zasedačce OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : Ve čtvrtek 28. února 2019 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : Ing. Olga Hochmannová, daňový poradce Olomouc  
Obsah :

Aktuální
informace z oblasti DPH – aktuality, metodické informace, připravované
změny DPH v ČR i v Bruselu.Navržené změny DPH 2019 - 2021 a jejich
dopad do praxe.  
- Snížení sazby daně u vybraných plnění – 10%, příloha č. 2a.  
- Nová definice „ekonomické činnosti“, „dotace k ceně“ – dopad na
ZD, výpočet koeficientu ad.  
- Změny zvláštního režimu jednoho správního místa.  
- Zacházení s poukazy – jednoúčelový, víceúčelový poukaz, povinnost
přiznat daň ze zaplacení poukazu.   - Vznik povinnosti přiznat daň – změny
některých ustanovení.  
- Změny ve vystavování daňových dokladů, doručování daňového dokladu.  
- Základ daně, obvyklá cena.  
- Změny v opravě ZD, nový institut oprava ZD u nedobytné pohledávky.  
- Nájem nemovitých věcí – omezení možnosti zdaňovat nájem.  
- Odpočty, oprava odpočtu.  
- Úprava odpočtu daně z významné opravy nemovité věci.  
- Změny u odpočtu při registraci plátce, vrácení odpočtu při zrušení
registrace.  
- Úprava RPDP – poskytnutí veřejnoprávním subjektům, možnost
předpokládat, že plnění
podléhá RPDP.

  
- Identifikované osoby – povinnost elektronického podání.  
- Ostatní navržené změny, stručný přehled dalších návrhů.  
- Diskuze, dotazy.Cena : 1 750,- Kč
- Seminář je doplněn písemnými tezemi.
- Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
- Jsme plátci DPH.
- Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.280219.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů