Logo Akademie UO
Připravované změny DPH 2019 - 2021.
Kde : V malé zasedačce OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : Ve středu 16. ledna 2019 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : Ing. Olga Hochmannová, daňový poradce Olomouc  
Obsah : Navržené změny DPH 2019 + 2021 a jejich dopad do praxe:

*
Snížení sazby daně u vybraných plnění – 10%, příloha č. 2a.
* Nová definice „dotace k ceně“ – dopad na ZD, výpočet koeficientu - významné změny.
* Zacházení s poukazy – jednoúčelový, víceúčelový poukaz.
* Změny v opravě ZD, nový institut oprava ZD u nedobytné pohledávky.
* Nájem nemovitých věcí – omezení možnosti zdaňovat nájem.
* Úprava odpočtu daně z významné opravy nemovité věci.
* Změny u odpočtu při registraci plátce, vrácení odpočtu při zrušení registrace.
* Úprava RPDP – postup při poskytnutí veřejnoprávním subjektům, možnost
předpokládat, že plnění podléhá RPDP
* Identifikované osoby – povinnost elektronického podání.
* Ostatní navržené změny, stručný přehled dalších návrhů změn daňových zákonů.
* Diskuze, odpovědi na dotazy a studijní materiál.
Cena : 1 750,- Kč
- Seminář je doplněn písemnými tezemi.
- Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
- Jsme plátci DPH.
- Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.160119.
přihlásit se on-line