Logo Akademie UO
Daň z příjmů fyzických a právnických osob z pohledu roku 2018. Schválené (připravované) změny zákona o daních z příjmů pro rok 2019.
Kde : V malé zasedačce OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : Ve čtvrtek 6. prosince 2018 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : Ing. Jan Vorlíček, poradce v oblasti daní z příjmu a EET
Obsah :

Seminář bude zaměřen na ukončení roku 2018 jak pro fyzické, tak i právnické
osoby z pohledu:

 • příjmů, podléhajících zdanění a příjmů od daně osvobozených,
 • podmínek pro uplatňování osvobození jednotlivých příjmů,
 • problematiky veřejně prospěšných poplatníků,
 • daňových výdajů s vazbou na zdanitelné příjmy a na podnikatelskou činnost,
 • postupu u účetních jednotek, v daňové evidenci a u paušálních výdajů,
 • nedaňových výdajů,
 • hmotného a nehmotného majetku a jeho daňového uplatňování,
 • stanovení základu daně a jeho úprav,
 • nezdanitelných částek daně, položek odčitatelných od základu daně,
 • stanovení daně,
 • slevy na dani,
 • uplatňování daňového zvýhodnění a daňových bonusů,
 • postupu u zaměstnavatelů, při ročním zúčtování a v daňovém přiznání,
 • vybraná procesní ustanovení v souvislosti se správou daní,
 • schválené (připravované) změny zákona pro rok 2019.
 • Diskuse a studijní materiál.
Cena : 1 550,- Kč
 • Seminář je doplněn písemnými tezemi.
 • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
 • Jsme plátci DPH.
 • Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.061218.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů