Logo Akademie UO
Novinky a aktuality ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti
Kde : POZOR!!!  V Kongresovém sálu Hotelu UNO v Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 897.
Kdy : V pátek 23. listopadu 2018 od 9.00 do 13.30 hodin.
Lektor : Katarína Dobešová, MF ČR Praha
Obsah :

Cílem semináře je poskytnout informace o aktuálních problémech ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti a připravovaných novinkách ve zdaňování mezd.

Obsah semináře:

 • Připravované změny ve zdaňování mezd pro rok 2019 (Daňový balíček a dále Komplexní pozměňovací návrh týkající se nového způsobu stanovení základu daně u zaměstnanců, kteří prokážou, že spadají do systému povinného pojištění v EU, EHP nebo ve Švýcarsku).
 • Aktualita – Vybírání záloh na daň plátcem daně z příjmů zaměstnanců daňových nerezidentů a z příjmů českých zaměstnanců vyslaných k výkonu práce do zahraničí.
 • Rekapitulace změn přijatých od r. 2018: elektronické Prohlášení k dani a elektronická žádost o roční zúčtování záloh, změny ve srážkové dani a postup při zdanění odměn členů OVK, aktuální otázky kolem daňového zvýhodnění a při poskytnutí slevy na průkaz ZTP/P a na invaliditu.
 • Výklady: daňový režim masáží, vykazování příjmů od daně osvobozených na mzdových listech, GDPR ve vztahu k Finanční správě a zpracovávání osobních údajů  zaměstnanců pro daňové účely.
 • Problematika některých zaměstnaneckých benefitů: např. poskytování stravenek při práci z domova - home office, nepeněžního příspěvku na tištěné knihy, nesprávné poskytování naturální mzdy formou zaměstnaneckých benefitů z nedaňových zdrojů, atp.
 • Soustavná příprava na budoucí povolání - aktuality
 • Opravy při výpočtu zálohy na daň a daně podle § 38i zákona.
 • Další řešené problémy: zdanění doplatků mezd za uplynulé roky, úroky z dlužné mzdy, komerční pojištění z titulu odpovědnosti pro případ škody u členů orgánů PO, atd.
 • Informace o platných daňových tiskopisech.
 • Dotazy posluchačů a diskuse.
 • Upozornění: Výklad bude ilustrován na příkladech a pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál.
 • Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.
Cena : 1 850,- Kč

- Seminář je doplněn písemnými tezemi.

- Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.

- Jsme plátci DPH.

- Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.231118.

seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů