Logo Akademie UO
Podzimní novinky ze mzdové účtárny.
Kde : V modrém salónku kulturního domu Poprad v Ústí nad Orlicí (hlavní vchod - I. patro).
Kdy : Ve čtvrtek 18. října 2018 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : PhDr. Dagmar Kučerová, odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví
Obsah : *   Příspěvek na tištěné knihy – připomenutí nového zaměstnaneckého benefitu, podmínky pro osvobození dle zákona o daních z příjmů, FKSP a další.
Motivační a náborový příspěvek – rozdíly v pojmech, podmínky, zdanění, odvody
pojistného atd.
*  Vytýkací dopis – dva výpovědní důvody, kdy se upozornění na možnost výpovědi využije,
podmínky, vzor vytýkacího dopisu.
*   Dítě v pěstounské péči - vyživovaná osoba v exekučních a insolvenčních srážkách?
*   Doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění státním příspěvkem – řádné
a mimořádné ukončení smlouvy, dodanění, využití daňového optima, podmínky penzijních
společností, rozdíl při dodanění životního pojištění atd.
*  GDPR a záznamy o činnostech zpracování – kdy jsou záznamy doporučené a kdy
povinné. Obsah a způsob vedení záznamů.
*  GDPR – GPS a kniha jízd (soustavné sledování zaměstnance) – aktuální právní výklady
a doporučení pro zaměstnavatele.
*  Žádost plátce mzdy o daňový bonus a způsob doložení finančnímu úřadu.
*   Souběh funkcí po aktuálním rozhodnutí Nejvyššího soudu a dopady do praxe – platnost
pracovní smlouvy, využití zákoníku práce apod.
*   Náhradní plnění za rok 2018 a elektronický systém - změny pro rok 2018, seznam
dodavatelů, přístup do elektronického systému náhradního plnění pro odběratele.
*   Aktuální právní výklady a výčet připravovaných změn pro rok 2019 – změny
v nemocenském pojištění, oddlužení, minimální mzda, novela zákoníku práce a další.
*  Diskuse a studijní materiál.
Cena : 1 750,- Kč
- Seminář je doplněn písemnými tezemi.
- Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
- Jsme plátci DPH.
- Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.181018.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů