Logo Akademie UO
GDPR Z POHLEDU PERSONALISTIKY A FINANČNÍCH SLUŽEB.
Kde : V modrém salónku kulturního domu Poprad v Ústí nad Orlicí (hlavní vchod - I. patro).
Kdy : V úterý 5. prosince 2017 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : Mgr. Nikola Dohnalová, PRÁVNÍ KONZULTANTKA PRO OBLAST OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A CERTIFIKOVANÝ POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PRAHA
Obsah : Komplexní školení vhodné pro manažery a pracovníky, jejichž agenda zahrnuje
problematiku ochrany osobních údajů, či pro zaměstnance pověřené implementací
nařízení. Seminář poskytne podrobný přehled v problematice a praktické rady pro co
nejjednodušší implementaci GDPR v rámci organizace. Poskytnuté informace jsou však
využitelné i v současném právním prostředí a účastníci je tak mohou využít okamžitě. Pro
účast je vhodná alespoň základní orientace v problematice.

* Úvod do GDPR:
- nové pojmy a instituty,
- základní rámec práv a povinností,
- zásady při zpracování.
* Zpracování OÚ v zaměstnanecké agendě:
- Evidence a základní povinnosti při správě zaměstnaneckých údajů.
- Právní základy při zpracování zaměstnaneckých údajů, vedení osobních
spisů.
- Předávání zaměstnaneckých osobních údajů.
- Monitoring zaměstnanců na pracovišti.
- Uchovávání osobních údajů po ukončení pracovního poměru.
- Zpracování při náboru zaměstnanců.
* Specifika zpracování OÚ v kontextu finančních služeb:
- GDPR v kontextu regulace finančních služeb.
- Požadavky na souhlas a poučení.
- Profilování a automatizované rozhodování při poskytování finančních služeb.
- Právo na přenositelnost OÚ.
* Diskuse.
Cena : 1 650,- Kč
- Učastníci obdrží materiály zpracované lektorem.
- Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
- Jsme plátci DPH.
- Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v. s. 051217.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů