Logo Akademie UO Kontakty Nabídka seminářů O nás Naši lektoři
NOVINKY V OBLASTI BOZP S VÝHLEDEM NA ROK 2018.
Kde : V malé zasedačce OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : V úterý 28. listopadu 2017 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : ROBERT KŘEPINSKÝ, PŘEDSEDA STÁLEHO VÝBORU PRO LEGISLATIVU PŘI RADĚ VLÁDY PRO BOZP, ČLEN RADY VLÁDY PRO BOZP – PORADNÍHO ORGÁNU VLÁDY ČR.
Obsah : * Vývoj právní úpravy oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v posledních třech
letech a její předpokládaný výhled v roce 2018 - plány legislativních prací vlády
a resortních ministerstev.
* Poznatky z kontrolní činnosti inspekčních a dozorových orgánů ve vztahu
k dokumentaci BOZP.
* Dokumentace BOZP – základní druhy dokumentace BOZP.
* Dokumentace BOZP podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů – školení zaměstnanců, poskytování osobních ochranných
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ochranných
nápojů, kategorizace prací, prevence rizik, evidence a dokumentace pracovních úrazů
a další.
* Dokumentace o pracovnělékařských službách ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
č. 79/2013 Sb.,o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.
* Dokumentace BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
* Diskuse.
Cena : 1 450,- Kč
- Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
- Jsme plátci DPH.
- Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v. s. 281117.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů