Logo Akademie UO
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚSC, VÝKAZNICTVÍ, KONSOLIDACE, AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA.
Kde : Kongresový sál Hotelu UNO v Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 897.
Kdy : Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : Ing. IVANA SCHNEIDEROVÁ, AUTORKA ODBORNÝCH PUBLIKACÍ (Majetek ÚSC, Účetní reforma, Rozpočtová skladba), AUDITORKA, LEKTORKA NĚKOLIKA AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ SPECIALIZACE ÚČETNICTVÍ A PROBLEMATIKA OBCÍ.
Obsah : Komu je kurz určen:
účetním obcí a finančních odborů měst a kontrolním pracovníkům úseku vnitřního kontrolního systému ÚSC. Určeno pro začínající účetní i pro pokročilé, dále i pro vedoucí pracovníky ekonomických a finančních odborů.

Cíl kurzu:
Seznámení s platnou legislativou. Harmonogram. Závěrečné rozpočtové práce,
úhrady. Zpracování závěrky, účetní postupy, výkazy.

Program:
* Příprava zpracování účetní závěrky:
- harmonogram účetní závěrky (úkoly pro ostatní zaměstnance a vedení obce, např. zprávy
o rozpracovanosti k 042, dohled na ověření na LV nemovitostí, předání dokladů,
zařazování majetku…),
- zásady inventarizace majetku a závazků, požadavky na výstupy u inventarizace.
* Rekapitulace změn v účetních předpisech pro rok 2017, problematické oblasti účetnictví
ÚSC a DSO s dopadem do účetní závěrky:
- změny vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- změny v Českých účetních standardech.
* Zpracování účetní závěrky za rok 2017:
- problematické oblasti rozpočtové části účetní závěrky (financující položky, převody
a transfery, rozpočtová opatření, účetní případy mimo rozpočet - hospodářská činnost),
- problematické oblasti aktuální části závěrky – formulář povinností k účetní závěrce,
práce k závěrce a ověření provedení prací.
* Kontrola výstupů účetní závěrky:
- povinné a logické vazby v účetních výkazech,
- uplatnění principu významnosti v souvislosti s účetní závěrkou,
- vyplnění jednotlivých částí Přílohy.
* Diskuze - ve vazbě na jednotlivé části a na závěr semináře.

* K přednášce obdrží účastníci studijní materiály zpracované lektorkou.
Cena : 1 650,- Kč
- Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
- Jsme plátci DPH.
- Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v. s. 161117.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů