Logo Akademie UO

Závazná přihláška na seminář

Vážení obchodní přátelé, přejeme Vám do nového roku vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a pohody. Vzhledem k vládním opatřením se semináře, které jsme pro Vás na leden chystali nebudou moct uskutečnit, ale hned jak to půjde, tak vypíšeme náhradní termíny.

Jméno
Příjmení
Firma
Název
Ulice
Město
Funkce ve firmě
E-mail
PSČ
Telefon
DIČ
IČO
Účastnický poplatek Může být uhrazen na účet 1320815369/0800 s variabilním symbolem . nebo hotově přímo v místě konání semináře

byl uhrazen dne

z účtu č.
bude uhrazen hotově při prezenci