Logo Akademie UO

Závazná přihláška na seminář

13. 8. - 14. 8. Dvoudenní kurz mzdového účetnictví pro pokročilé.

Jméno
Příjmení
Firma
Název
Ulice
Město
Funkce ve firmě
E-mail
PSČ
Telefon
DIČ
IČO
Účastnický poplatek Může být uhrazen na účet 1320815369/0800 s variabilním symbolem 13140820 nebo hotově přímo v místě konání semináře

byl uhrazen dne

z účtu č.
bude uhrazen hotově při prezenci