Logo Akademie UO Kontakty Nabídka seminářů O nás Naši lektoři
19. 9. 201719. 9. - 20. 9. 2017 - DVOUDENNÍ KURZ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY.
PhDr. DAGMAR KUČEROVÁ, ODBORNÁ LEKTORKA A KONZULTANTKA MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ.
8. 6. 2017HYGIENICKÝ BALÍČEK PRO PRACOVNÍKY VEŘEJNÉHO STRAVOVÁNÍ. PŘEDPISY A ZMĚNY PLATNÉ V ROCE 2017.
Mgr. JAKUB HAVEL, VEDOUCÍ ODDDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY KHS PARDUBICKÉHO KRAJE, PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
6. 6. 2017DPH PŘI OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU A TŘETÍMI ZEMĚMI V ROCE 2017 VČETNĚ ZMĚN VYPLÝVAJÍCÍCH Z NOVELY CELNÍHO KODEXU.
JUDr. SVATOPLUK GALOČÍK, EKONOMICKÝ PORADCE A SPOLUAUTOR ZÁKONA O DPH.
31. 5. 2017AKTUÁLNÍ NOVINKY ZE MZDOVÉ ÚČTÁRNY
PhDr. DAGMAR KUČEROVÁ, ODBORNÁ LEKTORKA A KONZULTANTKA MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ.
29. 5. 2017ZÁKONÍK PRÁCE A DALŠÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY V ROCE 2017, VZTAH NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ZÁKONÍKU PRÁCE.
JUDr. JAROMÍR ZRUTSKÝ, SPECIALISTA NA PRACOVNÍ PRÁVO A ČLEN LEGISLATIVNÍ RADY ČESKOMORAVSKÉ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ PRAHA.
24. 5. 2017CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ I ZAHRANIČNÍ VČETNĚ DAŇOVÝCH DOPADŮ.
Mgr. MAGDALÉNA VYŠKOVSKÁ, DAŇOVÝ PORADCE specializující se na zdanění a pojištění fyzických osob, otázky související s pracovní migrací zaměstnanců, autorka publikace "Cizinci a daně“.
26. 4. 2017VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ČLENSKÝCH STÁTŮ EU - NA CO VŠECHNO PAMATOVAT
Mgr. MAGDALÉNA VYŠKOVSKÁ, DAŇOVÝ PORADCE specializující se na zdanění a pojištění fyzických osob, otázky související s pracovní migrací zaměstnanců, autorka publikace "Cizinci a daně“.
20. 4. 2017HYGIENICKÝ BALÍČEK PRO PRACOVNÍKY VEŘEJNÉHO STRAVOVÁNÍ. PŘEDPISY A ZMĚNY PLATNÉ V ROCE 2017.
Mgr. JAKUB HAVEL, VEDOUCÍ ODDDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY KHS PARDUBICKÉHO KRAJE, PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
6. 4. 2017DPH PŘI OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU A TŘETÍMI ZEMĚMI V ROCE 2017 VČETNĚ ZMĚN VYPLÝVAJÍCÍCH Z NOVELY CELNÍHO KODEXU.
JUDr. SVATOPLUK GALOČÍK, EKONOMICKÝ PORADCE A SPOLUAUTOR ZÁKONA O DPH.
14. 3. 2017NAD DANÍ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2016. SCHVÁLENÉ, PŘÍPADNĚ PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2017.
Ing. JAN VORLÍČEK, DAŇOVÝ PORADCE HRADEC KRÁLOVÉ
8. 3. 2017DPH V ROCE 2017 A ZMĚNY OD 1. 4. 2017.
Ing.OLGA HOCHMANNOVÁ, DAŇOVÝ PORADCE OLOMOUC
16. 2. 2017ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH ZA ROK 2016 A ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ MEZD V ROCE 2017.
KATARINA DOBEŠOVÁ, MF ČR PRAHA
8. 2. 2017ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB V PRAXI, PRVNÍ ZKUŠENOSTI Z PROVOZU, VYVOLANÉ A PŘIJATÉ ZMĚNY V EET A PŘÍPRAVA NA DRUHOU FÁZI OD 1. 3. 2017 S VAZBOU NA ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ.
Ing. JAN VORLÍČEK, DAŇOVÝ PORADCE HRADEC KRÁLOVÉ
2. 2. 2017ZMĚNY DPH V ROCE 2017, AKTUÁLNÍ STANOVISKA GFŘ.
PETR KLOUČEK, FINANČNÍ ÚŘAD PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
23. 1. 2017CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ I ZAHRANIČNÍ VČETNĚ DAŇOVÝCH DOPADŮ.
Mgr. MAGDALÉNA VYŠKOVSKÁ, DAŇOVÝ PORADCE specializující se na zdanění a pojištění fyzických osob, otázky související s pracovní migrací zaměstnanců, autorka publikace "Cizinci a daně“.
19. 1. 2017LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V PRAXI MZDOVÉ ÚČTÁRNY.
PhDr. DAGMAR KUČEROVÁ, ODBORNÁ LEKTORKA A KONZULTANTKA MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ.
19. 12. 2016NOVINKY V MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ V ROCE 2017.
PhDr. DAGMAR KUČEROVÁ, ODBORNÁ LEKTORKA A KONZULTANTKA MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ.
14. 12. 2016ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VEDENÁ U ZAMĚSTNAVATELE Z POHLEDU KONTROLNÍCH ORGÁNŮ.
ROBERT KŘEPINSKÝ, PŘEDSEDA STÁLEHO VÝBORU PRO LEGISLATIVU PŘI RADĚ VLÁDY PRO BOZP, ČLEN RADY VLÁDY PRO BOZP – PORADNÍHO ORGÁNU VLÁDY ČR.
8. 12. 2016DPH PŘI OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU A TŘETÍMI ZEMĚMI V ROCE 2017 VČETNĚ ZMĚN VYPLÝVAJÍCÍCH Z NOVELY CELNÍHO KODEXU V PRŮBĚHU ROKU 2016.
JUDr. SVATOPLUK GALOČÍK, EKONOMICKÝ PORADCE A SPOLUAUTOR ZÁKONA O DPH.
1. 12. 2016ZMĚNY ZDPH V ROCE 2017 A JEJICH DOPADY DO PRAXE.
Ing.OLGA HOCHMANNOVÁ, DAŇOVÝ PORADCE OLOMOUC