Logo Akademie UO Kontakty Nabídka seminářů O nás Naši lektoři
31. 5. 2018HYGIENICKÝ BALÍČEK PRO PRACOVNÍKY VEŘEJNÉHO STRAVOVÁNÍ. PŘEDPISY A ZMĚNY PLATNÉ V ROCE 2018.
Mgr. JAKUB HAVEL, VEDOUCÍ ODDDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY A PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ KHS PARDUBICKÉHO KRAJE, PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
22. 5. 2018AKTUÁLNĚ ZE MZDOVÉ ÚČTÁRNY
PhDr. DAGMAR KUČEROVÁ, ODBORNÁ LEKTORKA A KONZULTANTKA MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ.
17. 5. 2018GDPR V PODNIKOVÉ PRAXI - VĚCNĚ A S NADHLEDEM.
Mgr. NIKOLA DOHNALOVÁ, PRÁVNÍ KONZULTANTKA PRO OBLAST OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A CERTIFIKOVANÝ POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PRAHA
26. 4. 201826. 4. - 27. 4. 2018 - DVOUDENNÍ KURZ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ.
PhDr. DAGMAR KUČEROVÁ, ODBORNÁ LEKTORKA A KONZULTANTKA MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ.
12. 4. 2018CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY.
Mgr. MAGDALÉNA VYŠKOVSKÁ, DAŇOVÝ PORADCE specializující se na zdanění a pojištění fyzických osob, otázky související s pracovní migrací zaměstnanců, autorka publikace "Cizinci a daně“.
22. 3. 2018PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2018, ZMĚNY ZDPH V ROCE 2018.
Ing.OLGA HOCHMANNOVÁ, DAŇOVÝ PORADCE OLOMOUC
20. 3. 2018DPH PŘI OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU A TŘETÍMI ZEMĚMI V ROCE 2018.
JUDr. SVATOPLUK GALOČÍK, EKONOMICKÝ PORADCE A SPOLUAUTOR ZÁKONA O DPH.
8. 3. 2018GDPR V PODNIKOVÉ PRAXI - VĚCNĚ A S NADHLEDEM.
Mgr. PETR KUČERA, PRÁVNÍ KONZULTANT PRO OBLAST OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.PŮSOBÍ JAKO ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT V ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI BLOCKCHAIN LEGAL, KDE SE ZAMĚŘUJE NA PRÁVO ICT A OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
16. 2. 2018ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH ZA ROK 2017 A ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ MEZD V ROCE 2018.
KATARINA DOBEŠOVÁ, MF ČR PRAHA
6. 2. 2018DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB. UKONČENÍ ROKU 2017 A ZMĚNY V ROCE 2018.
Ing. JAN VORLÍČEK, BÝVALÝ ŘEDITEL FINANČNÍHO ÚŘADU A SPECIALISTA NA DAŇ Z PŘÍJMŮ.
25. 1. 2018MZDOVÁ ZÁVĚRKA A AKTUÁLNĚ K LEGISLATIVNÍM NOVINKÁM ROKU 2018.
PhDr. DAGMAR KUČEROVÁ, ODBORNÁ LEKTORKA A KONZULTANTKA MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ.
14. 12. 2017LEGISLATIVNÍ NOVINKY PRO MZDOVÉ ÚČETNÍ 2017/2018.
PhDr. DAGMAR KUČEROVÁ, ODBORNÁ LEKTORKA A KONZULTANTKA MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ.
7. 12. 2017DAŇ Z PŘÍJMŮ V ROCE 2017, ZMĚNY 2018.
Ing. JAN VORLÍČEK, DAŇOVÝ PORADCE HRADEC KRÁLOVÉ
5. 12. 2017GDPR Z POHLEDU PERSONALISTIKY A FINANČNÍCH SLUŽEB.
Mgr. Nikola Dohnalová, PRÁVNÍ KONZULTANTKA PRO OBLAST OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A CERTIFIKOVANÝ POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PRAHA
28. 11. 2017NOVINKY V OBLASTI BOZP S VÝHLEDEM NA ROK 2018.
ROBERT KŘEPINSKÝ, PŘEDSEDA STÁLEHO VÝBORU PRO LEGISLATIVU PŘI RADĚ VLÁDY PRO BOZP, ČLEN RADY VLÁDY PRO BOZP – PORADNÍHO ORGÁNU VLÁDY ČR.
23. 11. 2017NOVINKY VE ZDAŇOVÁNÍ MEZD V ROCE 2017 A 2018.
KATARINA DOBEŠOVÁ, MF ČR PRAHA
16. 11. 2017ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚSC, VÝKAZNICTVÍ, KONSOLIDACE, AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA.
Ing. IVANA SCHNEIDEROVÁ, AUTORKA ODBORNÝCH PUBLIKACÍ (Majetek ÚSC, Účetní reforma, Rozpočtová skladba), AUDITORKA, LEKTORKA NĚKOLIKA AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ SPECIALIZACE ÚČETNICTVÍ A PROBLEMATIKA OBCÍ.
14. 11. 2017PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2017, ZMĚNY ZDPH V ROCE 2018.
Ing.OLGA HOCHMANNOVÁ, DAŇOVÝ PORADCE OLOMOUC
8. 11. 2017ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE
Mgr. MAGDALÉNA VYŠKOVSKÁ, DAŇOVÝ PORADCE specializující se na zdanění a pojištění fyzických osob, otázky související s pracovní migrací zaměstnanců, autorka publikace "Cizinci a daně“.
25. 10. 2017ZÁKONÍK PRÁCE A DALŠÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY V ROCE 2017, VZTAH NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ZÁKONÍKU PRÁCE.
JUDr. JAROMÍR ZRUTSKÝ, SPECIALISTA NA PRACOVNÍ PRÁVO A ČLEN LEGISLATIVNÍ RADY ČESKOMORAVSKÉ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ PRAHA.