Logo Akademie UO Kontakty Nabídka seminářů O nás Naši lektoři
16. 2. 2017ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH ZA ROK 2016 A ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ MEZD V ROCE 2017.
KATARINA DOBEŠOVÁ, MF ČR PRAHA
8. 2. 2017ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB V PRAXI, PRVNÍ ZKUŠENOSTI Z PROVOZU, VYVOLANÉ A PŘIJATÉ ZMĚNY V EET A PŘÍPRAVA NA DRUHOU FÁZI OD 1. 3. 2017 S VAZBOU NA ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ.
Ing. JAN VORLÍČEK, DAŇOVÝ PORADCE HRADEC KRÁLOVÉ
2. 2. 2017ZMĚNY DPH V ROCE 2017, AKTUÁLNÍ STANOVISKA GFŘ.
PETR KLOUČEK, FINANČNÍ ÚŘAD PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
23. 1. 2017CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ I ZAHRANIČNÍ VČETNĚ DAŇOVÝCH DOPADŮ.
Mgr. MAGDALÉNA VYŠKOVSKÁ, DAŇOVÝ PORADCE specializující se na zdanění a pojištění fyzických osob, otázky související s pracovní migrací zaměstnanců, autorka publikace "Cizinci a daně“.
19. 1. 2017LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V PRAXI MZDOVÉ ÚČTÁRNY.
PhDr. DAGMAR KUČEROVÁ, ODBORNÁ LEKTORKA A KONZULTANTKA MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ.
19. 12. 2016NOVINKY V MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ V ROCE 2017.
PhDr. DAGMAR KUČEROVÁ, ODBORNÁ LEKTORKA A KONZULTANTKA MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ.
14. 12. 2016ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VEDENÁ U ZAMĚSTNAVATELE Z POHLEDU KONTROLNÍCH ORGÁNŮ.
ROBERT KŘEPINSKÝ, PŘEDSEDA STÁLEHO VÝBORU PRO LEGISLATIVU PŘI RADĚ VLÁDY PRO BOZP, ČLEN RADY VLÁDY PRO BOZP – PORADNÍHO ORGÁNU VLÁDY ČR.
8. 12. 2016DPH PŘI OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU A TŘETÍMI ZEMĚMI V ROCE 2017 VČETNĚ ZMĚN VYPLÝVAJÍCÍCH Z NOVELY CELNÍHO KODEXU V PRŮBĚHU ROKU 2016.
JUDr. SVATOPLUK GALOČÍK, EKONOMICKÝ PORADCE A SPOLUAUTOR ZÁKONA O DPH.
1. 12. 2016ZMĚNY ZDPH V ROCE 2017 A JEJICH DOPADY DO PRAXE.
Ing.OLGA HOCHMANNOVÁ, DAŇOVÝ PORADCE OLOMOUC
24. 11. 2016ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2016. ZAMĚŘENÍ NA ZPRACOVÁNÍ A KONTROLU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.Účetní závěrka ÚSC, výkaznictví, konsolidace, aktuální problematika.
Bc. KLÁRA VAVRIŠINOVÁ, SPOLUPRACOVNICE Ing. IVANY SCHNEIDEROVÉ VE SPOLEČNOSTI ACHA OBEC ÚČTUJE s.r.o. - zodpovídání dotazů. MÁ PRAXI V ÚČETNICTVÍ OBCÍ.
22. 11. 2016ZÁKONÍK PRÁCE A DALŠÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY V ROCE 2017, VZTAH NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ZÁKONÍKU PRÁCE.
JUDr. JAROMÍR ZRUTSKÝ, SPECIALISTA NA PRACOVNÍ PRÁVO A ČLEN LEGISLATIVNÍ RADY ČESKOMORAVSKÉ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ PRAHA.
16. 11. 2016NOVINKY VE ZDAŇOVÁNÍ MEZD OD 1. 1. 2017 A AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V DANÉ OBLASTI.
KATARINA DOBEŠOVÁ, MF ČR PRAHA
8. 11. 2016ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB, DPH V ROCE 2017, AKTUÁLNÍ STANOVISKA GFŘ.
Ing. PETR KLOUČEK, FINANČNÍ ÚŘAD PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
1. 11. 2016ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2016 – ZMĚNY V ROCE 2017.
Ing. ANTONÍN DANĚK, ODBORNÍK NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, AUTOR ČLÁNKU O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ.
26. 10. 2016PODZIM V MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ.
PhDr. DAGMAR KUČEROVÁ, ODBORNÁ LEKTORKA A KONZULTANTKA MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ.
17. 10. 2016NOVINKA - ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE
Mgr. MAGDALÉNA VYŠKOVSKÁ, DAŇOVÝ PORADCE PRAHA. Dlouhodobě se specializuje na problematiku mezinárodního zdanění u fyzických i právnických osob, související sociální zabezpečení v rámci Evropské unie, vysílání zaměstnanců, a to i z hlediska daňového, sociálního i pracovního práva.
13. 10. 2016ZMĚNY ZDPH V ROCE 2017 A JEJICH DOPADY DO PRAXE.
Ing.OLGA HOCHMANNOVÁ, DAŇOVÝ PORADCE OLOMOUC
20. 9. 2016ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
Ing. JAN VORLÍČEK, DAŇOVÝ PORADCE HRADEC KRÁLOVÉ.
9. 6. 2016ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
Ing. JAN VORLÍČEK, DAŇOVÝ PORADCE HRADEC KRÁLOVÉ.
26. 5. 2016MZDOVÁ ÚČTÁRNA V PRAXI.
PhDr. DAGMAR KUČEROVÁ, ODBORNÁ LEKTORKA A KONZULTANTKA MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ.