Logo Akademie UO
Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023 - WEBINÁŘ - 1. termín
Kde : Webináře se můžete pohodlně zúčastnit z domu nebo z kanceláře, není nutná instalace žádného nového programu do počítače.
Kdy : Ve čtvrtek 12. ledna 2023 od 9.00 do 14.30 hodin.
Lektor : Katarína Dobešová, MF ČR Praha
Obsah :

Cílem semináře je poskytnout informace o změnách ve zdaňování příjmů ze
závislé činnosti v roce 2023 a provedení ročního zúčtování záloh za rok
2022 a novinkami na rok 2023.

* Stručný přehled změn ve zdaňování mezd  pro rok 2023 (zvýšení limitů
  pro podání DAP, daňové osvobození odměn členů okrskových volebních komisí,
  zvýšení průměrné a minimální mzdy s dopady na daňové parametry a sazbu daně
  v roce 2023, zvýšení limitu pro osvobození peněžního příspěvku na stravování)
  a aktuální výklady k dané problematice.
* Novinky a aktuality  v roce 2022.
* Nová sleva za zastavenou exekuci.
* Daňová podpora nízkoemisních vozidel poskytnutých zaměstnancům bezplatně
  pro služební i soukromé účely
- snížení nepeněžního příjmu od 1. 7. 2022
  na 0,5 % ze VC, a zpětně od počátku roku při RZZ, nebo v rámci DAP
  (přepočtem výše příjmu při vydání Potvrzení).
* Daňová podpora Ukrajiny v roce 2022 (zvýšení max. limitu pro odečet darů,  
  rozšíření okruhu účelů na které lze dary poskytnout  a okruhu příjemců,
  jak uplatní zaměstnanci dary poskytnuté na podporu Ukrajiny a jak daňoví nerezidenti
  z Ukrajiny - zjednodušené prokazování, kdy do RZZ a kdy přes DAP; a daňové
  osvobození ubytování poskytnuté ukrajinskému zaměstnanci a jeho rodinnému
  příslušníkovi, který opustil Ukrajinu z důvodu válečného konfliktu).
* Vypořádání daňové povinnosti u zaměstnanců daňových nerezidentů (problematika
  určení daňové příslušnosti, rozdíly při poskytování daňových úlev u nerezidentů  
  z EU/EHP a z tzv. třetích států vč. poplatníků z Ukrajiny a kdy lze provést
  u nich RZZ).
* Roční zúčtování záloh za rok 2022 (legislativní rámec, změny, lhůty a daňové
  parametry při RZZ,  způsob vypořádání daňové povinnosti u FO po uplynutí roku,
  povinnosti poplatníka a plátce daně při ročním zúčtování, kdy má zaměstnanec
  právo požádat o roční zúčtování  a kdy povinnost podat DAP, náležitosti žádosti
  o roční zúčtování, dodatečné učinění prohlášení k dani, jak vypořádat daňovou
  povinnost u zaměstnance s příjmy zdaněnými srážkovou daní dle § 6 odst. 4 ZDP
  (kdy do DAP a kdy do RZZ), a  s příjmy dle § 5 odst. 4 ZDP nevyplacenými
  v čistém v některém kal. měsíci  zcela nebo zčásti, vypořádání přeplatků
  z RZZ a doplatků na daňových bonusech, atd.
* Podmínky pro uplatnění nezdanitelných části základu daně (dary na veřejně
  prospěšné účely, příspěvky poplatníka na penzijní a životní pojištění a úroky
  z úvěrů na financování bytových potřeb).
* Uplatnění roční slevy na druhého z manželů a školkovného, dalších slev
  na dani při RZZ
(základní, na invaliditu, na průkaz ZTP/P, na studenta
  a úhradu za  zkoušku v rámci dalšího vzdělávání).
* Problematika daňového zvýhodnění na vyživované děti a soustavné příprava
  na budoucí povolání
(vč. děti svěřených soudem do střídavé nebo společné
  péče obou rodičů a na zletilé studující dítě, kterému byl zpětně přiznán
  ID pro invaliditu 3. stupně nebo které uzavřelo sňatek).
* Jak opravit dluhy na záloze nebo dani u zaměstnanců dle § 38i ZDP.
* Různé další aktuální informace a nahlédnutí do nového Pokynu GFŘ D-59
  (který nahradí Pokyn D-22).

* Zajímavé judikáty a příspěvky KV KDP související se zdaňováním mezd.
* Výklad bude ilustrován na příkladech a pro účastníky semináře bude k dispozici
  podkladový materiál (prezentace).

* Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

Cena : 1950,- Kč
 • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
 • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
 • Jsme plátci DPH.
 • Úhradu prosím neprovádějte, po webináři Vám zašlu fakturu (splatnost 14 dní).
 • PROSÍM O PŘIHLÁŠENÍ DO ÚTERÝ 10. ledna 2023, abych Vám v úterý mohla
  zaslat materiály a přihlašovací údaje (fakturu pošlu po webináři).
  Pokud budete přihlášení a nepřijdou Vám do středy do 13.00h materiály a
  přihlašovací údaje, tak prosím volejte na tel. 723 417 008, nebo na
  tel. 603 515 705
  (je nutná správná emailová adresa, na kterou to budu zasílat, kdo poslal email, nebo se hlásil na "webu", tak ji mám).

seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů