Logo Akademie UO
Účetní závěrka 2022 - WEBINÁŘ
Kde : Webináře se můžete pohodlně zúčastnit z domu nebo z kanceláře, není nutná instalace žádného nového programu do počítače.
Kdy : V pondělí 12. prosince 2022 od 9.00 do 13.00 hodin.
Lektor : Květoslava Novotná - daňová poradkyně a majitelka účetní firmy, lektorka seminářů od roku 1993.
Obsah :

- Účetní závěrka roku 2022.

- Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací.

- Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podlejednotlivých složek majetku
  a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních
  rozdílů.Protokolární likvidace zásob.

- Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek.

- Zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik.

- Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů. Dohadné pohledávky a závazky.

- Odpisy majetku v účetnictví. Daňové odpisy.

- Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti – podklady k přiznání
  DPPO za rok 2022.


- Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním
  a po zdanění.


- Nesprávné postupy a náprava chyb.

- Metodika oprav chyb minulých období.

- Nejnovější interpretace NÚR.

- Stručné účetní a daňové aktuality ke dni konání webináře.

Cena : 1850,- Kč
 • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
 • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
 • Jsme plátci DPH.
 • Úhradu prosím neprovádějte, po webináři Vám zašlu fakturu (splatnost 14 dni).
 • PROSÍM O PŘIHLÁŠENÍ DO STŘEDY 7. 12. 2022, abych Vám ve středu mohla
  zaslat materiály a přihlašovací údaje (faktury pošlu po webináři).
  Pokud budete přihlášení a nepřijdou Vám do čtvrtka do 13.00h materiály a
  přihlašovací údaje, tak prosím volejte na tel. 723 417 008, nebo na
  tel. 603 515 705
  (je nutná správná emailová adresa,na kterou to budu zasílat, kdo poslal email, nebo se hlásil na "webu", tak ji mám).

seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů