Logo Akademie UO
Nad daní z příjmů fyzických a právnických osob před koncem roku 2021 - SEMINÁŘ (omlouváme se, ale seminář je zrušen) )
Kde : Malý salónek v Hotelu UNO v Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 897.
Kdy : Ve čtvrtek 2. prosince 2021 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : Ing. Jan Vorlíček, poradce v oblasti daní z příjmu
Obsah :

* Daňové povinnosti roku 2021 ovlivňují u daně z příjmů nově přijaté zákony, které z důvodu covidových problémů byly prezentovány jen velmi omezeně a to formou distančních seminářů.
* Jedná se především o uplatňování daňových ztrát, změny u osvobození příjmů u FO, paušální režim a paušální daň, změny v uplatňování hmotného a nehmotného majetku, problematika dluhopisů, oznamovací povinnosti, daňové zvýhodnění a další.

* Na semináři budou novelizované změny probrány z hlediska pravidel pro jejich uplatňování a budou začleněny do dále uvedené problematiky:
*    osvobozené příjmy a podmínky pro jejich osvobození (úplatné, bezúplatné příjmy)
*    jednotlivé druhy příjmů u fyzických osob a jejich posuzování
*    daňové a nedaňové výdaje (náklady) včetně hmotného a nehmotného majetku, jejich posuzování a dokládání
*    účetnictví, daňová evidence, uplatňování paušálních výdajů
*    daňové povinnosti veřejně prospěšných poplatníků
*    stanovení základu daně
*    paušální režim a paušální daň u fyzických osob
*    nezdanitelné části základu daně
*    položky odčitatelné od základu daně, změny v uplatňování ztrát
*    stanovení daně podle daňových pásem
*    slevy na dani a daňové zvýhodnění včetně změn
*    další vybraná problematika

Seminář je vzhledem k zařazené problematice značně rozsáhlý, řada ustanovení zákona je nová a jejich použití má navíc stanovené termíny pro uplatnění.

Cena : 1 650,- Kč
  • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Úhradu zatím neprovádějte, lze zaplatit hotově na semináři, nebo Vám pošlu
    fakturu (splatnost 14 dní), jen prosím o zaslání fakturačních údajů.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů