Logo Akademie UO
Mzdová účtárna a dopad pandemických opatření.
Kde : Kongresový sál Hotelu UNO v Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 897.
Kdy : Ve čtvrtek 16. července 2020 od 9.00 do 13.30 hodin.
Lektor : PhDr. Dagmar Kučerová, odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví.
Obsah :

* Praktické otázky v souvislosti s mimořádnými opatřeními pro zaměstnavatele - překážky na straně zaměstnance a zaměstnavatele a jejich dopad do mzdového účetnictví (karanténa, ošetřovné, souběh nemocenských dávek, přeshraniční zaměstnanci, ELDP, částečnánezaměstnanost, dočasné přidělení, pracovnělékařské prohlídky po ukončení nouzového stavu,program Antivirus - již probíhající kontrolní činnost, nový režim C - odpuštění odvodů aktuální vyjádření MPSV k určení překážky a následným kontrolám, účtování příspěvku, odložení odvodů pojistného pro zaměstnavatele atd.).

* Stanovisko MS k součinnostním dotazům soudních exekutorů zaměstnavatelům - povinné informace, informace, které zaměstnavatel nesděluje, případně v odůvodněných případech. Nové lhůty pro poskytnutí informací exekutorům.

* Změny v provádění exekučních srážek ze mzdy - především novela nařízení vlády o nezabavitelných částkách od 1. července 2020.


* Změny v exekucích a insolvencích (tzv. lex covid justice), odstupné, daňový bonus, insolvence, dále snížení srážek ze mzdy a odklady exekucí atd.

* Dary zaměstnancům a jejich osvobození v souvislosti se změnou vyhlášky FKSP. Dar při přiznání/odchodu do důchodu, změna terminologie, rozdíl oproti zákoníku práce, zpětnépřiznání důchodu na přelomu roku atd.

* Aktuálně k eNeschopenkám - změny v notifikacích, aktuální i připravované změny v ePortálu pro zaměstnavatele, sdělování evidenčního čísla a rodného čísla cizinců zaměstnavatelům.

* Zdravotní pojištění a jednodenní zaměstnání.

* Novela zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce – plánovaná účinnost od 1. července 2020 (dle situace).

* Aktuální právní výklady a novinky ze mzdového účetnictví k datu konání semináře.

* Diskuse a studijní materiál.


Cena : 1 750,- Kč
  • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s. 160720.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů