Logo Akademie UO
Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami v roce 2020 (celní předpisy, DPH, dodacích doložkách apod.).
Kde : Malá zasedačka OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy :  Ve čtvrtek 5. března 2020 od 9.00 do 13.00 hodin.
Lektor : Marek Reinoha, poradce v oblasti cel a unijního obchodu.
Obsah : Seminář je určen: subjektům obchodujícím s jinými členskými státy EU a se třetími zeměmi, celním deklarantům a ostatním osobám, které chtějí získat přehled o pravidlech provádění zahraničního obchodu z pohledu uplatňování DPH.

Obsah:
1. Změny v uplatňování DPH.
2. Změny v dodacích doložkách 2020.
3. Rekapitulace některých problematických aspektů uplatňování DPH a celních
    předpisů při provádění zahraničního obchodu (dovoz, vývoz apod.)
4. Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

POZOR: V rámci výkladu budou prezentována pouze témata, která v roce 2020 doznají změn. V ostatních oblastech bude výklad zaměřen na zajímavé nebo problematické aspekty dané problematiky.
Cena : 1 750,- Kč
  • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.050320.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů