Logo Akademie UO
Roční zúčtování záloh za rok 2019 a novinky ve zdaňování mezd.
Kde : V modrém salónku kulturního domu Poprad v Ústí n/O (hlavní vchod - I. patro).
Kdy : Ve čtvrtek 20. února 2020 od 9.00 do 13.30 hodin.
Lektor : Katarina Dobešová, MF ČR Praha
Obsah :

Cílem semináře je poskytnout informace o změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2020 a provedení ročního zúčtování záloh za rok 2019.

Obsah:

1. Aktuální legislativa.

2. Novela vyhlášky o FKSP od roku 2020.

3. Systém zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019 a 2020 (rekapitulace    posledních aktuálních změn a novinek). 

4. Daňové zvýhodnění na vyživované děti a problémy v oblasti soustavné přípravy na budoucí povolání.

5. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2019 – (legislativní rámec, postup, lhůty, shrnutí povinností poplatníka a plátce daně, kdy má zaměstnanec povinnost podat daňové přiznání, nezdanitelné části základu daně (úroky z úvěrů na bytové potřeby, penzijní a životní pojištění, dary na veřejně prospěšné účely), slevy na dani (školkovné, sleva na druhého z manželů, invalidita, průkaz ZTP/P), roční zúčtování u daňových nerezidentů, vypořádání daňové povinnosti u zaměstnanců s příjmy zdaněnými srážkovou daní a příjmy zúčtovanými a nevyplacenými).

6. Opravy chyb při výpočtu záloh a daně.

7. Aktuality v zaměstnaneckých benefitech (doprava do zaměstnání, bezúplatné příjmy - dary, cenné papíry za zvýhodněnou cenu, daňové úlevy pro děti předškolního věku, péče o zaměstnance s akcentem na  masáže a  rehabilitace, ale také sport, kulturu a rekreace, pojištění  odpovědnosti členů orgánů PO nebo zastupitelů USC, příspěvky zaměstnavatele na životní a penzijní pojištění zaměstnanců).

8. Informace k daňovým tiskopisům (tiskopis Oznámení o příjmech plynoucích do zahraniční podle § 38da zákona, další úpravy v aktuálních daňových tiskopisech a nejčastější chyby, atd.).

9. Dotazy posluchačů a diskuse.

Upozornění: Výklad bude ilustrován na příkladech a pro účastníky semináře bude k dispozici  podkladový materiál.

Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

Cena : 1 850,- Kč
  • K přednášce obdrží účastníci studijní materiál.
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s.200220.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů