Logo Akademie UO
Zákoník práce a další pracovněprávní předpisy v roce 2019 a 2020, vztah nového občanského zákoníku a zákoníku práce.
Kde : Malá zasedačka OSSZ v Ústí nad Orlicí, Smetanova 43.
Kdy : V úterý 12. listopadu 2019 od 9.00 do 14.00 hodin.
Lektor : JUDr. Jaromír Zrutský, specialista na pracovní právo a člen Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů Praha.
Obsah :

1.    Přehled nových právních předpisů, zejména posledních novel zákoníku práce.
2.    Vztah nového občanského zákoníku a zákoníku práce.
3.    Zákoník práce - výklad bude zaměřen zejména na ty části zákoníku práce:
- které byly novelizovány,
- které byly upraveny zcela nově – např. pracovnělékařské služby,
- kde došlo k hlavním změnám,
- které v praxi působí největší problémy.
a)    „Vznik, změny a skončení pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce ve znění právní úpravy platné v   roce 2019".
b)    Povinnosti zaměstnavatelů před vznikem a při skončení pracovního poměru,
c)    osobní spis,
d)    obsah pracovní smlouvy,
e)    skončení pracovního poměru,
f)    pracovní doba, přestávka v práci, práce přesčas,
g)    odměňování - zvyšování nároků nad limit stanovený v zákoníku práce (příplatky za přesčasy, za noční práci, za práci ve svátek apod.),
h)    náhrada mzdy zaměstnavatelem za prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti, kontrola práce neschopných zaměstnavatelem,
i)    dovolená.
4.    Rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech.
5.    Diskuse  -  v průběhu semináře, každý účastník obdrží podkladové materiály.

 Pozor!!!  Doporučujeme vzít si s sebou zákoník práce.

Cena : 1 550,- Kč
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s. 121119.
přihlásit se on-line