Logo Akademie UO
Novinky ve zdaňování mezd.
Kde : V modrém salónku kulturního domu Poprad v Ústí n/O (hlavní vchod - I. patro).
Kdy : Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 9.00 do 13.30 hodin.
Lektor : Katarina Dobešová, MF ČR Praha
Obsah :

Cílem semináře je: poskytnout informace o novinkách ve zdaňování mezd v roce 2019 a připravovaných změnách pro rok 2020.


Obsah:
* Aktuální legislativa a očekávané změny ve zdaňování mezd v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon“).
* Rekapitulace změn přijatých v roce 2019 (zákon č. 306/2018 Sb. a zákon č. 80/2019 Sb.) – stanovení základu daně od roku 2019 u zaměstnanců je-li prokázáno (i zpětně), že spadají do systému zahraničního povinného pojištění v EU/EHP nebo ve Švýcarsku, výklad k problematice srážkové daně u zaměstnanců bez prohlášení k dani, nová oznamovací povinnost plátce daně podle § 38da zákona o příjmech daňových nerezidentů plynoucích do zahraničí.
* Daňové zvýhodnění na vyživované děti.
* Soustavná příprava na budoucí povolání.
* Aktuální výklady k problematice vybírání záloh z příjmů zaměstnanců za práci v zahraničí.
* Problematika úroků z úvěrů na financování bytových potřeb.
* Další řešené problémy: komerční pojištění z titulu odpovědnosti pro případ škody a úrazového pojištění u zaměstnanců, doprava do zaměstnání a jiné.
* Opravy chyb při výpočtu záloh a daně.
* Aktuality v oblasti zaměstnaneckých benefitů.
* Informace k daňovým tiskopisům (nový tiskopis Oznámení o příjmech plynoucích do zahraniční podle § 38da zákona a další úpravy v daňových tiskopisech)
* Dotazy posluchačů a diskuse.


Upozornění: Výklad bude ilustrován na příkladech a pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál.Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

Cena : 1 850,- Kč
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s. 211119.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů