Logo Akademie UO
Aktuálně ze mzdové účtárny
Kde : V modrém salónku kulturního domu Poprad v Ústí n/O (hlavní vchod - I. patro).
Kdy : Ve středu 16. října 2019 od 9.00 do 13.30 hodin.
Lektor : PhDr. Dagmar Kučerová, odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví
Obsah :

* Plně funkční eNeschopenky od roku 2020 – elektronické dočasné pracovní neschopnosti v praxi, vystavení DPN, zasílané informace pro zaměstnavatele, předávání informací ČSSZ, změny v příloze k vyměřovacímu základu, nemoc u cizinců, více DPN současně, nemoc v ochranné lhůtě po skončení zaměstnání, ukončení DPN, nové povinnosti zaměstnavatele, žádosti o notifikace již od prosince 2019 a další.


* Neposkytování příplatků za práci na dohody konané mimo pracovní poměr a diskriminace zaměstnanců – příplatky na dohody nyní a možné změny v dohodách po velké novele zákoníku práce.


* Motivační příspěvek – zopakování základních zásad  poskytování motivačního  příspěvku žákům a studentům, doporučené vzory MŠMT. Jak postupovat při vrácení příspěvku studentem v situaci, kdy pracovní poměr po ukončení studia neuzavře, je nutné příspěvek „dodanit“?


* Darování krve nebo plazmy – povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance v souvislosti
s překážkou v práci, pravidelné darování plazmy za náhradu  a nárok na placené pracovní volno a další.


* Splatnost mzdy a výplatní termín – nevyplacení v termínu splatnosti, kdy má být výplata na účtu zaměstnance  apod.


* Elektronické výplatní pásky zasílané na soukromé mailové účty zaměstnanců – pravidla zasílání elektronických výplatních pásek, pracovní nebo soukromé účty zaměstnanců.


* Ochrana osobních údajů (GDPR) – nový zákon o zpracování osobních údajů, kontrolní činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů a inspektorátu práce,na co se mohou kontroly zaměřit atd.


* Místo výkonu práce a místo pravidelného pracoviště  z pohledu cestovních náhrad a vystavování cestovních příkazů.  Rozdíly v postupu u státních úředníků.


* Další novinky k datu konání semináře - informace o připravovaných novelách - velká novela zákoníku práce, novela občanského soudního řádu a exekučního řádu (paušální náhrada zaměstnavatelům, součinnost apod.), připravované změny v otcovské a rodičovské dovolené a další.


* Diskuse a studijní materiál.

Cena : 1 750,- Kč
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s. 161019.
seminář již proběhl
zpět na seznam seminářů