Logo Akademie UO
Aktuálně ze mzdové účtárny
Kde : V modrém salónku kulturního domu Poprad v Ústí n/O (hlavní vchod - I. patro).
Kdy : Ve středu 16. října 2019 od 9.00 do 13.30 hodin.
Lektor : PhDr. Dagmar Kučerová, odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví
Obsah : * Plně funkční eNeschopenky od roku 2020 – elektronické dočasné pracovní neschopnosti
   v praxi, vystavení DPN, zasílané informace pro zaměstnavatele, předávání informací ČSSZ,
   změny v příloze k vyměřovacímu základu, nemoc u cizinců, více DPN současně, nemoc
   v ochranné lhůtě po skončení zaměstnání, ukončení DPN, nové povinnosti zaměstnavatele
   a další. Zkušební provoz má být zahájen od měsíce října 2019.
* Neposkytování příplatků za práci na dohody konané mimo pracovní poměr a diskriminace
   zaměstnanců – příplatky na dohody nyní a možné změny v dohodách po velké novele zákoníku
   práce.
* Motivační příspěvek – zopakování základních zásad  poskytování motivačního  příspěvku
   žákům a studentům, doporučené vzory MŠMT. Jak postupovat při vrácení příspěvku
   studentem v situaci, kdy pracovní poměr po ukončení studia neuzavře, je nutné příspěvek
   „dodanit“?
* Darování krve nebo plazmy – povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance v souvislosti
   s překážkou v práci, pravidelné darování plazmy za náhradu  a nárok na placené pracovní
   volno a další.
* Splatnost mzdy a výplatní termín – nevyplacení v termínu splatnosti, kdy má být výplata
   na účtu zaměstnance  apod.
* Elektronické výplatní pásky zasílané na soukromé mailové účty zaměstnanců (pravidla
   zasílání elektronických výplatních pásek, pracovní nebo soukromé účty zaměstnanců).
* Ochrana osobních údajů (GDPR) – nový zákon o zpracování osobních údajů, kontrolní činnost
   Úřadu pro ochranu osobních údajů a inspektorátu práce, na co se mohou kontroly zaměřit
* Místo výkonu práce a místo pravidelného pracoviště  z pohledu cestovních náhrad
   a vystavování cestovních příkazů.  
* Diskuse a studijní materiál.

Cena : 1 750,- Kč
  • Pro držitele karty VIP sleva 50,- Kč z ceny semináře.
  • Jsme plátci DPH.
  • Pokud budete platit převodem, tak proveďte úhradu na účet: 1320815369/0800, v.s. 161019.
přihlásit se on-line